logo

Công văn 3219/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3219/BGDĐT-QLCL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  Ngày ban hành: 24/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 24/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  _________

  Số: 3219/BGDĐT-QLCL

  V/v Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

   

  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các Sở GDĐT tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (không dự thi các ngày 09, 10/8/2020 theo Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020) một số nội dung như sau:

  1. Yêu cầu chung:

  Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/ 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế thi), Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 và Công văn này.

  2. Lịch thi:

  Ngày

  Buổi

  Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp

  Thời gian làm bài

  Giờ phát đề thi cho thí sinh

  Giờ bắt đầu làm bài

  02/9/2020

  SÁNG

  08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi

  CHIỀU

  14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi

  03/9/2020

  SÁNG

  Ngữ văn

  120 phút

  07 giờ 30

  07 giờ 35

  CHIỀU

  Toán

  90 phút

  14 giờ 20

  14 giờ 30

  04/9/2020

  SÁNG

  Bài thi KHTN

  Vật lí

  50 phút

  07 giờ 30

  07 giờ 35

  Hóa học

  50 phút

  08 giờ 30

  08 giờ 35

  Sinh học

  50 phút

  09 giờ 30

  09 giờ 35

  Bài thi

  KHXH

  Lịch sử

  50 phút

  07 giờ 30

  07 giờ 35

  Địa lí

  50 phút

  08 giờ 30

  08 giờ 35

  Giáo dục công dân

  50 phút

  09 giờ 30

  09 giờ 35

  CHIỀU

  Ngoại ngữ

  60 phút

  14 giờ 20

  14 giờ 30

  05/9/2020

  SÁNG

  Dự phòng

   

   

   

   

  3. Về công tác tổ chức Kỳ thi đợt 2:

  a) Để bảo đảm tính thống nhất, các đơn vị cần thực hiện đúng Lịch công tác Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 quy định tại Phụ lục I;

  b) Danh sách các Hội đồng thi đợt 2 quy định tại Phụ lục II; đối với các địa phương khác có thí sinh được dự thi đợt 2 theo Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 nhưng không tổ chức thi (hoặc có số lượng dự thi ít) có thể tổ chức cho các thí sinh dự thi tại các Hội đồng thi đợt 2 (có sự thống nhất giữa các Sở GDĐT) và gửi báo cáo về Bộ GDĐT qua Cục Quản lý chất lượng;

  c) Các đơn vị tổ chức tập huấn Quy chế thi, nghiệp vụ tổ chức thi cho tất cả cán bộ tham gia theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức, thanh tra, kiểm tra các công tác của Kỳ thi;

  d) Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ GDĐT.

  4. Chế độ báo cáo, lưu trữ:

  a) Chế độ báo cáo: Các sở GDĐT phải thực hiện chế độ báo cáo nghiêm túc, kịp thời, đúng biểu mẫu quy định; phải cập nhật đầy đủ số liệu, kiểm tra bảo đảm độ chính xác trước khi báo cáo Bộ GDĐT;

  b) Địa chỉ nhận báo cáo: Cục Quản lý chất lượng (QLCL) - Bộ GDĐT, 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội; email: qlthi@moet.gov.vn; điện thoại: (024)38683992 và (024)36231655;

  c) Nếu phát sinh tình huống đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi, nhất là các ngày in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, các đơn vị phải báo cáo ngay về Bộ GDĐT qua địa chỉ email và điện thoại nêu trên.

  Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện cần báo cáo ngay về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);

  - Ban Chỉ đạo cấp quốc gia;

  - Bộ Quốc phòng;

  - Bộ Công an;

  - Thanh tra chính phủ;

  - UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TƯ;

  - Các đơn vị liên quan thuộc Bộ;

  - Cổng TTĐT Bộ GDĐT;

  - Lưu: VT, Cục QLCL.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Hữu Độ

   

   

   
   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  _________

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục I

  LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 ĐỢT 2
  (Kèm theo Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _____________

   

  TT

  Nội dung công tác

  Đơn vị chủ trì

  Đơn vị tham gia

  Thời gian thực hiện

  1

  Đăng ký nhận đề thi gốc

  Bộ GDĐT

  Các Hội đồng thi

  24/8/2020

  2

  Thành lập các Điểm thi; xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi

  Các Hội đồng thi

   

  Hoàn thành chậm nhất ngày 29/8/2020

  3

  In và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

  Các đơn vị ĐKDT

   

  Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020

  4

  Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi cho các Điểm thi

  Hội đồng thi

  Các Điểm thi

  Hoàn thành chậm nhất ngày 30/8/2020

  5

  Bàn giao đề thi tới các Điểm thi

  Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi

  Các Điểm thi

  Do Chủ tịch

  Hội đồng thi quy định

  6

  Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi

  Các sở GDĐT

  Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan

  Hoàn thành trước ngày 30/8/2020

  7

  Ban Coi thi làm việc

  Ban Coi thi của Hội đồng thi

  Các sở GDĐT

  Từ ngày 02/9/2020

  8

  Coi thi theo lịch thi

  Ban Coi thi của Hội đồng thi

  Các sở GDĐT

  Các ngày 02, 03/9 và 04/9/2020

  9

  Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

  Các Hội đồng thi

  Các Điểm thi

  Buổi sáng, chậm nhất 10 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 00

  10

  Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT

  Các Hội đồng thi

  Các Điểm thi

  Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 05/9/2020

  11

  - Tổ chức chấm thi;

  - Tổng kết công tác chấm thi;

  - Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT;

  - Đối sánh kết quả thi

  Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; các Hội đồng thi

  Cục QLCL; các Sở GDĐT

  Hoàn thành chậm nhất ngày 14/9/2020

  12

  Công bố kết quả thi

  Các Hội đồng thi

  Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

  Ngày

  16/9/2020

  13

  Xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ

  Các sở GDĐT

  Các trường phổ thông

  Hoàn thành chậm nhất ngày 18/9/2020

  14

  Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ

  Các sở GDĐT

   

  Hoàn thành chậm nhất ngày 20/9/2020

  15

  Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh

  Hiệu trưởng trường phổ thông

   

  Hoàn thành chậm nhất ngày 25/9/2020

  16

  In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

  Các Hội đồng thi

  Các sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT

  Hoàn thành chậm nhất ngày 25/9/2020

  17

  Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo

  Các đơn vị ĐKDT

  Các sở GDĐT

  Từ ngày 16/9 đến hết ngày 22/9/2020

  18

  Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

  Các Hội đồng thi

  Cục QLCL; các sơ GDĐT/Hội đồng thi

  Hoàn thành chậm nhất ngày 28/9/2020

  19

  Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

  Các sở GDĐT

  Các trường phổ thông

  Hoàn thành chậm nhất ngày 30/9/2020

  20

  Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu kết quả tốt nghiệp THPT chính thức về Cục QLCL

  Các sở GDĐT

  Cục QLCL

  Chậm nhất ngày 30/9/2020

  21

  Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT

  Các sở GDĐT

  Văn phòng Bộ GDĐT

  Chậm nhất ngày 30/9/2020

   
   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  _________

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục II

  DANH SÁCH CÁC HỘI ĐỒNG THI ĐỢT 2

  (Kèm theo Công văn số 3219/BGDĐT-QLCL ngày 24/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

  _______________________

   

  STT

  Mã Hội đồng

  Tên Hội đồng

  1

  04

  Sở GDĐT Đà Nẵng

  2

  34

  Sở GDĐT Quảng Nam

  3

  40

  Sở GDĐT Đắk Lắk

  4

  35

  Sở GDĐT Quảng Ngãi

  5

  10

  Sở GDĐT Lạng Sơn

  6

  32

  Sở GDĐT Quảng Trị

  7

  26

  Sở GDĐT Thái Bình

  8

  23

  Sở GDĐT Hoà Bình

  9

  18

  Sở GDĐT Bắc Giang

  10

  33

  Sở GDĐT Thừa Thiên Huế

  11

  41

  Sở GDĐT Hà Nội

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3219/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 3219/BGDĐT-QLCL
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 24/08/2020
  Hiệu lực: 24/08/2020
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới