logo

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH về kết quả thí sinh xác nhận nhập học đại học, cao đẳng sư phạm và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có)

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 3424/BGDĐT-GDĐH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Bùi Văn Ga
  Ngày ban hành: 07/08/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 07/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 •  

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------
  Số: 3424/BGDĐT-GDĐH
  V/v: Kết quả thí sinh xác nhận nhập học ĐH, CĐSP và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có)
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2017
   
   
  Kính gửi:
  - Các đại học, học viện, trường đại học;
  - Các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.
   
   
  Thực hiện Lịch công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (ĐH, CĐSP) năm 2017 ban hành kèm theo công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện các công việc cụ thể sau đây:
  1. Kết thúc mỗi đợt xét tuyển ĐH, CĐSP (đợt 1 và các đợt bổ sung), các trường phải công bố trên trang thông tin điện tử của trường và trên phương tiện thông tin đại chúng về điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển.
  2. Ngay sau khi nhận được xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển bằng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia (THPTQG), các trường phải cập nhật lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để thống kê, không để đến khi hết thời hạn xác nhận nhập học mới cập nhật.
  3. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của trường và số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học tại trường, Hội đồng tuyển sinh trường xem xét, quyết định các nội dung thông báo xét tuyển bổ sung. Để xét tuyển bổ sung bằng kết quả thi THPTQG, các trường tải cơ sở dữ liệu thông tin của các thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường (theo số báo danh) từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT.
  4. Các trường phải thông báo công khai Đề án xét tuyển bổ sung từng đợt trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác, cụ thể: phương thức, hình thức xét tuyển bổ sung; mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung; các điều kiện, tiêu chí phụ trong xét tuyển, điểm chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển; điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung (lưu ý không được thấp hơn xét tuyển đợt trước theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP hiện hành); lịch xét tuyển bổ sung; các ngành/chuyên ngành/ nhóm ngành, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu và các điều kiện, yêu cầu xét tuyển khác (nếu có).
  5. Bộ GDĐT yêu cầu các trường báo cáo kết quả trúng tuyển của từng đợt và thông tin xét tuyển bổ sung của đợt tiếp theo (nếu có) theo mẫu tại Phụ lục (kèm theo Công văn này) về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học). Báo cáo gửi file mềm (word, excell) qua email htnga@moet.edu.vn tối đa sau 05 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn thí sinh xác nhận nhập học từng đợt (đợt 1 phải báo cáo trước ngày 12/8/2017), đồng thời gửi bản cứng về địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các trường cần kịp thời phản ánh về đường dây nóng trực hỗ trợ công tác xét tuyển của Bộ GDĐT: e-mail: hotroxettuyen2017@moet.edu.vn: điện thoại: 024.38692392; 024.38681386.
  Bộ GDĐT yêu cầu các trường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên đây./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Website của Bộ GDĐT;
  - Cục CNTT (để ph/hợp);
  - Lưu: VT, GDĐH.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Bùi Văn Ga
   
  PHỤ LỤC
   (Kèm theo công văn số: 3424/BGDĐT-GDĐH ngày 07/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN…………
  TRƯỜNG……………………

  -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số:                /BC-….
  ……….., ngày ……. tháng …… năm 2017
   
  THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 ĐỢT XÉT TUYỂN BỔ SUNG LẦN ... (TỪ NGÀY ……. ĐẾN NGÀY ……/..../2017)
   
  1. Đối tượng tuyển sinh:
  2. Phạm vi tuyển sinh:
  3. Phương thức tuyển sinh:
  4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

  Ký hiệu trường
  Tên trường/ Trình độ/ Ngành học
  Mã ngành/ nhóm ngành
  Mã tổ hợp xét tuyển
  Tổng chi tiêu TS năm 2017
  Số thí sinh đã xác nhận nhập học
  Chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt...
  Tổng cộng
  Trong đó theo
  Tổng
  XTBS
  đợt...
  Trong đó theo
  Kết quả thi THPTQG
  Phương thức khác
   
  Kết quả thi THPT QG
  Phương thức khác
  SPH
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Các ngành đào tạo đại học:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Sư phạm Toán
  52140209
  A00, A01,.
   
   
   
   
   
   
   
   
  ……………
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT bổ sung (theo từng phương thức/ngành/nhóm ngành/ mã tổ hợp - nếu có):
  6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT bổ sung vào các ngành/ nhóm ngành của trường:
  7. Tổ chức tuyển sinh:
  8. Chính sách ưu tiên:
  9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:
  10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):
  11. Các nội dung khác (không trái quy định):
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Công văn 3424/BGDĐT-GDĐH về kết quả thí sinh xác nhận nhập học đại học, cao đẳng sư phạm và thông tin xét tuyển bổ sung (nếu có)

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 3424/BGDĐT-GDĐH
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 07/08/2017
  Hiệu lực: 07/08/2017
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Bùi Văn Ga
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới