logo

Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Công văn 4025/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2017-2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 4025/BGDĐT-GDCTHSSV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
  Ngày ban hành: 01/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------
  Số: 4025/BGDĐT-GDCTHSSV
  V/v: Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2017-2018
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2017

   
   

  Kính gửi:
  - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Các đại học, học viện, trường đại học;
  - Các trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

   
   
  Thực hiện Công điện số 1224/CĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lê Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018; Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Quý II, phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2017 (thông báo số 324/TB-VPCP ngày 24/7/2017 của Văn phòng Chính phủ), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm triển khai thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2017-2018, nội dung cụ thể như sau:
  Triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên đến trường - tháng 9/2017”, các nhà trường đẩy mạnh giáo dục kiến thức, quy định về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo việc ký cam kết chấp hành quy định an toàn giao thông giữa nhà trường, gia đình và học sinh; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường học.
  1. Các sở giáo dục và đào tạo
  Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh trong năm học 2017-2018, tập trung vào một số nội dung:
  - Tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực công trường học, không để xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày khai giảng; lưu ý đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường tại các nơi trường học bị ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua.
  - Chỉ đạo các trường phổ thông trên địa bàn vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trang bị đủ cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh thường xuyên đi học bằng phương tiện đường thủy; tuyên truyền, giáo dục học sinh phải mặc áo phao khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy.
  - Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương tiếp tục xây dựng mô hình “Công trường an toàn giao thông” và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; văn hóa giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
  - Chỉ đạo các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tổ chức họp phụ huynh học sinh để tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết về việc không giao xe máy cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.
  - Các sở giáo dục và đào tạo đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá hạnh kiểm, đạo đức của học sinh; đưa công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học thành một trong những nội dung đánh giá thi đua trong năm học 2017-2018 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.
  2. Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm
  - Lồng ghép phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên vào tuân sinh hoạt công dân đầu năm học, khóa học; quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện cho thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ về giao thông trong dịp đón tiếp học sinh, sinh viên mới nhập học để tránh gây ùn tắc tại các đầu mối giao thông trên địa bàn.
  - Quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, quy định về đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy tắc giao thông.
  - Các trường (khoa) sư phạm tiếp tục nghiên cứu, đưa giáo dục an toàn giao thông vào chương trình giảng dạy chính khóa.
  3. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
  - Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hoàn thành biên soạn bộ tài liệu về văn hóa giao thông cho học sinh trung học cơ sở; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện bộ tài liệu văn hóa giao thông cho học sinh tiểu học.
  - Các Vụ Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học tiếp tục rà soát chương trình, nội dung tài liệu và thời lượng giảng dạy giáo dục an toàn giao thông chính khóa và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp để đưa vào giảng dạy chính khóa theo lộ trình xây dựng chương trình và sách giáo khoa của Bộ.
  - Vụ Giáo dục Mầm non tiếp tục chỉ đạo thực hiện tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông trong chương trình giáo dục mầm non, tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cho trẻ và cha mẹ trẻ.
  Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, các sở giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên trước ngày 15/10/2017.
  Địa chỉ liên hệ: Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng - Hà Nội (đ/c Nguyễn Việt Hà, điện thoại: 0912.446.933; Email: hanv@moet.edu.vn).

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - UBATGTQG (để b/c);
  - Các Vụ GDTrH, GDTH, GDMN (để th/h);
  - Website Bộ GD&ĐT;
  - Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Nghĩa

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Công văn 4025/BGDĐT-GDCTHSSV về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2017-2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 4025/BGDĐT-GDCTHSSV
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 01/09/2017
  Hiệu lực: 01/09/2017
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới