logo

Công văn 5480/BGDĐT-QLCL tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5480/BGDĐT-QLCL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  Ngày ban hành: 04/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 04/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 4/12/2018, Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành Công văn 5480/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

  Công văn có một số điểm nổi bật như sau:

  - Đề thi bám sát chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, có độ phân hóa phù hợp để làm cơ sở tuyển sinh đại học, cao đẳng…;

  - Bộ Giáo dục và đào tạo trực tiếp tổ chức chỉ đạo chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với chấm bài thi tự luận.

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  -------

  Số: 5480/BGDĐT-QLCL
  V/v: Tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2018

   

   

  Kính gửi:

  - Các sở giáo dục và đào tạo;
  - Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng;
  - Cục Đào tạo - Bộ Công an;
  - Các đại học, học viện, trường đại học;
  - Các trường cao đ
  ng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên.

   

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở rút kinh nghiệm tổ chức thi các năm trước, nhất là năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tiếp tục tổ chức Kỳ thi trung học phthông (THPT) quốc gia năm 2019 theo hướng giữ ổn định về phương thức tổ chức như các năm 2017, 2018 để không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh; đng thời, thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập đđảm bảo tổ chức Kỳ thi nghiêm túc, khách quan, an toàn:

  - Đthi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản đxét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp đcác cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh;

  - Tăng cường trách nhiệm của cán bộ các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đng (gọi chung là trường ĐH, CĐ) trong tổ chức thi và bảo mật đề thi, bài thi;

  - Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GDĐT và của các trường ĐH, CĐ đối với chấm bài thi tự luận;

  - Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

  Bộ GDĐT yêu cầu các sở GDĐT, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) và Cục Đào tạo (Bộ Công an) thông báo các nội dung trên đến các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý để tổ chức dạy học, hướng dẫn học sinh ôn tập và chuẩn bị thi đạt kết quả tốt; các đại học, học viện, trường đại học và các trường cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên căn cứ các nội dung trên đtham gia phối hợp tổ chức Kỳ thi và chuẩn bị các điều kiện cần thiết thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm học 2019-2020.

  Trân trọng./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Ban Tuyên giáo TƯ (để b/c);
  - Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Q
  uốc hội (để b/c);
  - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
  - Văn phòng Chính phủ (để b/c);
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - UBND các t
  nh/thành phố trực thuộc TƯ (để p/h chỉ đạo);
  - Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc ph
  òng (đp/h chỉ đạo);
  - B
  Công an (để p/h chỉ đạo);
  - Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
  - Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
  - Website Bộ GDĐT;
  - Lưu: VT, Cục QLCL.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Hữu Độ

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 5480/BGDĐT-QLCL tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 5480/BGDĐT-QLCL
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 04/12/2018
  Hiệu lực: 04/12/2018
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới