logo

Công văn 769/SGDĐT-GDPT Hà Nội quản lý dạy học của giáo viên, học sinh thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 769/SGDĐT-GDPT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Ngọc Quang
  Ngày ban hành: 13/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ------------

  Số: 769/SGDĐT-GDPT

  V/v Chỉ đạo, quản lý việc dạy học của giáo viên, học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  --------------

  Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã;

  - Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông.

   

  Nhằm tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, đồng thời, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã triển khai hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study cho học sinh lớp 8, 9 và lớp 11, 12 trên địa bàn Thành phố từ tháng 02 năm 2020.

  Thực hiện Thông báo số 2510/TB-TU ngày 05/3/2020 của Thành ủy Hà Nội về việc thông báo Kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Sở GDĐT Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức chương trình Dạy học trên truyền hình. Để giúp học sinh tự ôn tập, tự học tập kết quả tốt nhất, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông (THPT) thực hiện một số công việc sau:

  1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành phố và của Ngành về việc phòng chống dịch Covid-19. Duy trì liên lạc giữa nhà trường, giáo viên và gia đình học sinh, học sinh để hướng dẫn các em ôn tập, củng cố kiến thức, tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với thực tế địa phương, nhà trường; Hướng dẫn học sinh tham gia học tập có hiệu quả trên hệ thống học tập trực tuyến Hanoi Study cho học sinh lớp 8, 9 và lớp 11,12 trên địa bàn Thành phố.

  2. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức cho học sinh lớp 9 và lớp 12 học tập trên truyền hình đảm bảo nền nếp, chất lượng. Các Phòng GDĐT, nhà trường triển khai tới tất cả giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lịch phát sóng hàng tuần, nội dung dạy trên truyền hình (lớp 9 gồm 3 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh; lớp 12 gồm 9 môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và Tiếng Anh).

  Nhà trường xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo để 100% giáo viên các bộ môn của đơn vị nghiên cứu sách giáo khoa, cùng theo dõi bài dạy trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (H1) và các địa chỉ truy cập theo hướng dẫn tại Công văn số 742/SGDĐT-GDPT ngày 11/3/2020 của Sở GDĐT; trao đổi kinh nghiệm trong tổ nhóm chuyên môn, xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp với nội dung bài dạy; gửi bài tập cho học sinh làm và chữa bài cho học sinh. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn cập nhật việc học tập của học sinh lớp mình, kịp thời thông báo với nhà trường để khuyến khích, động viên kịp thời những học sinh tích cực, chủ động trong học và làm bài tập, đồng thời thông tin tới cha mẹ học sinh về tình hình học và làm bài tập của học sinh. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh lớp 9, lớp 12 tham dự đầy đủ 100% các buổi dạy học trên truyền hình, ghi chép nội dung bài học và hoàn thành, gửi sản phẩm học tập cho giáo viên.

  3. Đối với các môn học thuộc khối lớp còn lại, nhà trường chủ động chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có kế hoạch cụ thể hướng dẫn học sinh tự học, giao nội dung, bài tập và chữa bài cho học sinh, có biện pháp quản lý, kiểm tra, đánh giá quá trình tự học của học sinh.

  4. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, nhà trường có thể tiến hành dạy học Online cho học sinh. Việc dạy học Online phải được nhà trường xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định. Quá trình tổ chức dạy học Online của nhà trường, của giáo viên cho học sinh của trường, của giáo viên do mình phụ trách, phải đảm bảo tính khoa học, sư phạm, chất lượng và không được thu bất kỳ khoản tiền nào đối với học sinh, phụ huynh học sinh khi học Online do nhà trường, giáo viên nhà trường tổ chức (kể cả việc Ban Đại diện cha mẹ học sinh huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh hỗ trợ cho nhà trường, giáo viên). Nhà trường chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh tự học và tổ chức dạy học Online của nhà trường, giáo viên cho học sinh.

  5. Phòng GDĐT, các trường học cử 01 lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác quản lý việc dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, hướng dẫn tự học của học sinh, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình việc học tập của học sinh đơn vị mình. Tiếp nhận mọi thông tin phản hồi của giáo viên, báo cáo định kỳ hàng tuần (bằng văn bản) hoặc đột xuất về phòng GDĐT quận, huyện, thị xã (với các trường Tiểu học, THCS), về Sở GDĐT (với các Phòng GDĐT, Trường THPT) qua email: gdtrunghoc@hnoiedu.vn.

  Sở GDĐT Hà Nội đề nghị các ông, bà Trưởng phòng GDĐT, Hiệu trưởng trường THPT triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Đ/c Giám đốc Sở (để b/c);

  - Đ/c PGĐ Lê Ngọc Quang;

  - Lưu: VT, GDPT.

  KT. GIÁM ĐỐC

  PHÓ GIÁM ĐỐC

   

   

   

  Lê Ngọc Quang

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 769/SGDĐT-GDPT Hà Nội quản lý dạy học của giáo viên, học sinh thời gian nghỉ phòng dịch Covid-19

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
  Số hiệu: 769/SGDĐT-GDPT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 13/03/2020
  Hiệu lực: 13/03/2020
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Ngọc Quang
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới