logo

Quyết định 2030/QĐ-BGTVT Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng với Trường ĐH Công nghệ GTVT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2030/QĐ-BGTVT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Anh Tuấn
  Ngày ban hành: 28/10/2019 Hết hiệu lực: 31/12/2019
  Áp dụng: 28/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông
 • BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  --------------

  Số: 2030/QĐ-BGTVT

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  ------------------

  Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

  -----------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

  Căn cứ Quyết định 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

  Căn cứ Công văn số 2886/BGDĐT-CSVC ngày 08/7/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trả lời Công văn số 236/BGTVT-TC ngày 09/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải;

  Căn cứ Văn bản số 3902/ĐHCNGTVT-KHCN ngày 28/8/2019 của Trường Đại học Công nghệ GTVT về việc rà soát tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng theo Quyết định 50/2017/QĐ-TTg;

  Theo đề nghị của Vụ trường Vụ Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1: Ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2019 theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ đối với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (chi tiết theo phụ biểu đính kèm).

  Điều 2:

  a) Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên là số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng tối đa theo chương trình đào tạo của trường, kế hoạch đào tạo của trường và các nội dung khác có liên quan. Trong quá trình thực hiện, đơn vị căn cứ định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng được ban hành nêu trên và tình hình thực tế để quản lý, sử dụng, đầu tư, mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng năm 2019 theo đúng quy định và đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.

  b) Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2019.

  Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Bộ Tài chính;

  - TT CNTT (để công khai website);

  - Lưu: VT, TC (Hiền).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Lê Tuấn Anh

   

   

  Phụ lục số 1

  ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG

  (Phụ lục kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của

  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti)

   

  STT

  Tên thiết bị

  Đơn vị

  Đặc tính kỹ thuật cơ bản

  của thiết bị

  Định mức

  A

  Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo

  1

  Phòng học lý thuyết thông thường.

  Mỗi phòng bao gồm:

  Phòng

   

  210

  1.1

  Máy chiếu - màn chiếu

  Bộ

  Cường độ sáng > 3600 Ansi Lumens

  7

  1.2

  Hệ thống âm thanh

  Bộ

  Tăng âm ≥ 240W

  7

  2

  Giảng đường lớn

  Mỗi phòng bao gồm:

  Phòng

   

  6

  2.1

  Máy chiếu - màn chiếu

  Bộ

  Cổng tín hiệu: nhiều hơn HDMI và VGA

  7

  2.2

  Hệ thống âm thanh

  Bộ

  Tăng âm ≥ 240W

  7

  3

  Giảng đường dốc

  Mỗi phòng bao gồm:

  Phòng

   

  6

  3.1

  Máy chiếu - màn chiếu

  Bộ

  Cường độ sáng > 3600 Ansi Lumens

  2

  3.2

  Bộ bàn 4 chỗ, ghế 4 chỗ cho giảng đường dốc

  Bộ

  Vật liệu: Gỗ, khung thép

  Kích thước bàn hoàn chỉnh: 2350 x 400 x 750 (mm)

  Kích thước ghế hoàn chỉnh: 1100 x 2290 x 570 (mm)

  28

  3.3

  Bộ bàn 5 chỗ, ghế 5 chỗ cho giảng đường dốc

  Bộ

  Vật liệu: Gỗ, khung thép

  Kích thước bàn hoàn chỉnh: 2910 x 400 x 750 (mm)

  Kích thước ghế hoàn chỉnh: 1100 x 2850 x 570 (mm)

  14

  3.4

  Bàn ghế giảng viên cho giảng đường dốc

  Bộ

  Vật liệu: Gỗ tự nhiên

  Kích thước: 1600 x 800 x 750 (mm)

  1

  4

  Máy in bằng cấp, chứng chỉ

  chiếc

  Công nghệ in kim, Tốc độ in  ≥ 400 ký tự / giây.

  1

  B

  Máy móc thiết bị phục vụ đào tạo khoa học cơ bản

  1

  Máy vi tính cho sinh viên thực hành

  chiếc

  Loại có cấu hình phổ thông tại thời điểm mua sắm

  760

  C

  Máy móc, thiết bị phục vụ đào tạo ngành Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông

  1

  Vi điều khiển, bao gồm:

   

   

  1

  1.1

  Bộ chân để ghép nối máy tính kèm nguồn

  Bộ

  Cho phép giao tiếp với máy tính

  4

  1.2

  Dao động ký 2 tia 40 MHz

  Bộ

  Hiển thị sóng của 2 tia tín hiệu

  6

  1.3

  Máy phát chức năng

  Bộ

  Tạo ra các tín hiệu xung hình vuông, tam giác, răng cưa

  6

  1.4

  Đồng hồ đo vạn năng

  Bộ

  Đo các tín hiệu điện: dòng điện, điện áp,...

  10

  1.5

  Bộ thí nghiệm về lý thuyết mạch một chiều

  Bộ

  Kiểm nghiệm các Định luật Kirchhoff

  4

  1.6

  Bộ thí nghiệm về các Transistor

  Bộ

  Thí nghiệm đặc tính hoạt động của transistor

  5

  1.7

  Bộ thí nghiệm các ứng dụng của diode

  Bộ

  Bộ thí nghiệm các ứng dụng của diode

  5

  1.8

  Bộ thí nghiệm về các mạch khuếch đại dùng Transistor (Transistor amplifier circuits)

  Bộ

  Thông dụng, có sẵn trên thị trường

  5

  1.9

  Bộ thí nghiệm về các mạch sử dụng Transistor có phản hồi (Transistor feedback circuits)

  Bộ

  Ứng dụng Transistor trong các mạch khuếch đại công suất

  5

  1.10

  Bộ thí nghiệm về ổn áp nguồn ổn áp (Power Supply Regulation Circuits)

  Bộ

  Thông dụng, có sẵn trên thị trường

  5

  1.11

  Bộ thí nghiệm về Transistor hiệu ứng trường (FET fundamentals)

  Bộ

  Thí nghiệm đặc tính hoạt động của transistor FET

  5

  1.12

  Bộ thí nghiệm về SCR, Triac và các mạch điều khiển công suất (SCR/TRIAC power control)

  Bộ

  Thông dụng, có sẵn trên thị trường

  5

  1.13

  Bộ thí nghiệm về Khuếch đại thuật toán (Operational amplifiers)

  Bộ

  Thí nghiệm ứng dụng của Transistor trong các mạch khuếch đại thuật toán

  5

  1.14

  Bộ thí nghiệm về cơ sở Logic số (Digital logic fundamentals)

  Bộ

  Kiểm nghiệm chức năng các hàm logic cơ bản: OR, XOR, NOR,...

  6

  1.15

  Bộ thí nghiệm về mạch Logic (Logic Circuits)

  Bộ

  Ứng dụng các mạch logic cơ bản để xây dựng mạch logic theo mong muốn

  6

  1.16

  Bộ thí nghiệm về vi xử lý 32 bít (32-bit microprocessors)

  Bộ

  Hiện thị LED 7 thanh, LCD

  6

  1.17

  Bộ thí nghiệm về truyền thông số

  Bộ

  Bộ tạo tín hiệu số

  4

  1.18

  Bộ thí nghiệm về mạch (Digital Circuits)

  Bộ

  Thí nghiệm về bộ mã hóa - bộ giải

  3

  1.19

  Bộ thí nghiệm về mạch xoay chiều AC

  Bộ

  Kiểm nghiệm các định luật xoay chiều

  3

  2

  Làm mạch in, bao gồm:

   

   

  1

  2.1

  Máy khò

  Bộ

  Lấy các linh kiện ra khỏi mạch

  1

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải
  Ban hành: 10/02/2017 Hiệu lực: 26/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14
  Ban hành: 21/06/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 50/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
  Ban hành: 31/12/2017 Hiệu lực: 01/01/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2030/QĐ-BGTVT Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng với Trường ĐH Công nghệ GTVT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải
  Số hiệu: 2030/QĐ-BGTVT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 28/10/2019
  Hiệu lực: 28/10/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Anh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực: 31/12/2019
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới