logo

Thông báo 2239/TB-SNV lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2239/TB-SNV Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Vũ Thu Hà
  Ngày ban hành: 20/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
 • UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  SỞ NỘI VỤ

  -----------

  Số: 2239/TB-SNV

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ------------------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2019

   

   

  THÔNG BÁO

  Lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập
  trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

  ---------------------------

   

  Thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội v việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch t chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã ca thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I Phần B Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 12/9/2019 về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019. Thường trực Ban chỉ đạo - Sở Nội vụ thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã chức như sau:

   

  I. Thi tuyển

  TT

  Thời gian

  Nội dung công việc

  Thực hiện

   

  1

  Từ ngày

  20/9/2019

  đến

  23/9/2019

  - UBND quận, huyện thành lập Hội đồng thi tuyển; Ban Giám sát;

  - Hội đồng thi tuyển căn cứ vào tiến độ triển khai kỳ thi để thành lập các ban giúp việc cho phù hợp (không nhất thiết phải thành lập trong cùng khoảng thời gian này).

  UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD.

   

  2

  Từ ngày

  24/9/2019

  đến

  30/9/2019

  - Rà soát lại danh sách đủ điều kiện dự thi theo đúng các yêu cầu tại mẫu 3 kèm theo Công văn số 476/SNV-CCVC ngày 13/3/2019 sau khi đã bổ sung theo QĐ số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019;

  - Rà soát, sửa chữa thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan (nếu có); Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi;

  - Gửi SNV danh sách mẫu 3 về phòng CCVC để tổng hợp xếp số báo danh, phòng thi, ca thi trắc nghiệm giúp UBND quận, huyện, thị xã (bản mềm danh sách mẫu 3 gửi Email: dangh ungdung_sonv@hanoi.gov.vn).

  UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD;

  Ban chỉ đạo.

   

  3

  Từ ngày

  01/10/2019

  đến

  02/10/2019

  - Công bố nội dung tài liệu ôn tập các môn thi trắc nghiệm vòng 1 (Ngoại ngữ và Kiến thức chung);

  - Hướng dẫn phương pháp thi trắc nghiệm trên website: sonoivu.hanoi.gov.vn .

  Ban chỉ đạo.

   

   

  4

  Từ ngày

  03/10/2019

  đến

  14/10/2019

  - Hoàn thành việc xếp danh sách dự thi;

  - Thông báo thời gian tổ chức thi các môn trắc nghiệm, số lượng phòng thi, danh sách, số báo danh, sơ đồ điểm thi của từng Hội đồng thi trên trang website: sonoivu.hanoi.gov.vn , tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng; Các đơn vị có chỉ tiêu thông báo tới thí sinh;

  - Hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi các môn thi trắc nghiệm và các khâu cho các ca thi trắc nghiệm trên máy tính.

  HĐTD;

  Ban chỉ đạo.

  5

  Trước ngày 12/10/2019

  - Công bố nội dung ôn tập các mã nhóm môn thi nghiệp vụ chuyên ngành tại vòng 2.

  Ban chỉ đạo.

  6

  Từ

  14/10/2019

  đến

  31/10/2019

  - Ban xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn chi tiết HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức xây dựng, bảo quản đề thi, đáp án thi viết đối với giáo viên và nhân viên.

  Ban chỉ đạo.

  7

  Từ

  01/11/2019

  đến

  15/11/2019

  - HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, các điều kiện về CSVC, nhân lực để tổ chức vòng 2;

  - Chủ động tổ chức khai mạc trước ngày thi.

  HĐTD.

  8

  Từ ngày 15/10/2019

  Đến ngày 10/11/2019

  - Tổ chức thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung trên máy vi tính (có lịch thi cụ thể đối với từng quận, huyện, thị xã); giải quyết các thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca. Địa điểm thi tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

  Ban coi thi của các Hội đồng tuyển dụng đến tổ chức coi thi tại các phòng thi theo lịch của Ban Chỉ đạo, nhận kết quả thi trắc nghiệm 2 môn cho thí sinh ký xác nhận ngay sau khi kết thúc ca thi;

  Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông: có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo đơn vị tại địa điểm tổ chức thi trước khi thi một ngày; Cử Kỹ thuật viên tham gia tại các phòng thi để chụp ảnh thí sinh vào dự thi, cấp mật khẩu đăng nhập cho thí sinh, giải quyết các tình huống kỹ thuật tại các phòng thi giúp các Hội đồng tuyển dụng.

  HĐTD; Ban chỉ đạo.

  9

  Từ ngày

  11/11/2019

  đến

  15/11/2019

  Các Hội đồng tuyển dụng:

  - Lập danh sách thi viết vòng 2 đối với các thí sinh đạt 50 điểm trở lên mỗi môn thi trắc nghiệm tại vòng 1;

  - Chuẩn bị địa điểm, điều kiện CSVC tổ chức thi viết;

  - Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 trên trang web và niêm yết tại trụ sở các đơn vị (không xếp lại số báo danh);

  - Thông báo thời gian, địa điểm, phòng thi vòng 2.

  HĐTD.

   

  10

  Ngày

  16/11/2019

  - Hoàn thành đề, đáp án thi viết, công tác chuẩn bị CSVC phục vụ tổ chức coi thi viết tại các điểm thi;

  - Họp chuẩn bị công tác coi thi, học tập quy chế thi;

  - Tập trung thí sinh, xem số báo danh, phòng thi, học tập quy chế thi viết, phổ biến chi tiết lịch thi.

  HĐTD.

   

  11

  7 giờ 30 ngày  17/11/2019

  (Chủ nhật)

  - Tổ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại các quận, huyện, thị xã (thời gian làm bài 180 phút).

  HĐTD.

   

  12

  Từ ngày

  18/11/2019

  đến

  24/11/2019

  - Tổ chức làm phách bài thi;

  - Chấm thi;

  - Công bố điểm bài thi viết.

  HĐTD.

   

  13

  Từ ngày 25/11/2019

  đến

  09/12/2019

  Nhận đơn phúc khảo.

  HĐTD.

   

  14

  Từ ngày

  10/12/2019

  đến

  13/12/2019

  - Làm phách phúc khảo;

  - Chấm phúc khảo;

  - Công bố kết quả chấm phúc khảo.

  HĐTD.

   

  15

  Từ ngày

  14/12/2019

  đến

  20/12/2019

  - Tổng hợp, rà soát, báo cáo kết quả thi và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả thi tuyển;

  - Thông báo kết quả thi tuyển.

  UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD.

   

  16

  Từ ngày 21/12/2019 đến tháng 01/2020

  - Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển.

  - Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển; tập hợp văn bản, lưu trữ hồ sơ tuyển dụng.

  UBND quận, huyện, thị xã.

   

   

   

  3. Về kinh phí tổ chức thi các môn trắc nghiệm trên máy vi tính:

  Hội đồng tuyển dụng các quận, huyện, thị xã chủ động ký hp đồng với Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

  II. Xét tuyển

  TT

  Thời gian

  Nội dung công việc

  Thực hiện

  1

  Từ ngày

  20/9/2019

  đến

  23/9/2019

  - UBND quận, huyện thành lập Hội đồng xét tuyển; Ban Giám sát;

  - Hội đồng xét tuyển căn cứ vào tiến độ triển khai kỳ xét tuyển để thành lập các ban giúp việc cho phù hợp (không nhất thiết phải thành lập trong cùng khoảng thời gian này).

  UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD.

  2

  Từ ngày

  24/9/2019

  đến

  30/9/2019

  - Rà soát lại danh sách đủ điều kiện dự thi theo đúng yêu cầu tại mẫu 3 kèm theo Công văn số 476/SNV-CCVC ngày 13/3/2019 sau khi đã bổ sung theo QĐ số 3455/QĐ-UBND ngày 28/6/2019;

  - Rà soát điều kiện, sửa chữa thông tin cá nhân và dữ liệu liên quan (nếu có); Công bố danh sách đủ điều kiện dự thi.

  UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD

   

  3

  Trước

  12/10/2019

  - Công bố nội dung ôn tập kiểm tra, sát hạch vòng 2 đối với trường hợp xét tuyển để thí sinh ôn tập.

  Ban chỉ đạo.

   

  4

  Từ

  14/10/2019

  đến

  31/10/2019

  - Ban xây dựng nội dung ôn tập hướng dẫn chi tiết HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị cơ sở vật chất, cách thức xây dựng, bảo quản đề, đáp án sát hạch phỏng vấn đối với nhân viên và thực hành giảng dạy đối với giáo viên.

  Ban chỉ đạo.

   

  5

  Từ

  01/11/2019

  đến

  16/11/2019

  - HĐTD quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án sát hạch, các điều kiện về CSVC, nhân lực để tổ chức sát hạch;

  - HĐTD thông báo đến thí sinh về quy trình tổ chức làm bài kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên; quy định về những loại vật dụng, tài liệu thí sinh được mang vào phòng làm bài kiểm tra sát hạch;

  - Niêm yết số báo danh, phòng, sơ đồ, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch;

  - Tập trung thí sinh, khai mạc, phổ biến hình thức, nội quy, thời gian, địa điểm tập trung xem số báo danh.

  HĐTD.

   

  6

  Từ

  17/11/2019

  đến

  30/11/2019

  Tổ chức sát hạch bằng phỏng vấn đối với nhân viên và thực hành giảng dạy đối với giáo viên

  HĐTD.

   

  7

  Từ

  01/12/2019

  đến

  05/12/2019

  - Thông báo điểm sát hạch.

  HĐTB.

   

  8

  Từ

  06/12/2019

  đến

  15/12/2019

  - Giải quyết khiếu nại (nếu có).

  HĐTD.

   

  9

  Từ

  16/12/2019

  đến

  20/12/2019

  - Tổng hợp, rà soát kết quả sát hạch và đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận kết quả sát hạch;

  - Thông báo kết quả sát hạch.

  UBND quận, huyện, thị xã; HĐTD.

   

  10

  Từ ngày 21/12/2019 đến tháng 01/2020

  - Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển.

  - Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển; tập hợp văn bản, lưu trữ hồ sơ tuyển dụng.

  UBND quận, huyện, thị xã.

   

   

   

  Trên đây là lịch thực hiện các nhiệm vụ trong thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 của Thường trực Ban ch đạo - Sở Nội vụ, đề nghị UBND quận, huyện, thị xã công bố nội dung trên tại trụ sở, trên công điện tử, Web site của đơn vị để các thí sinh biết, thực hiện, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, lịch và phân công nhiệm vụ chi tiết để thực hiện các khâu trong tuyển dụng đối với đơn vị mình.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban chỉ đạo (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - UBND Thành phố (để báo cáo);

  - PCT TT UBND TP Nguyễn Văn Sửu;

  - BCĐ tuyển dụng CCVC TP;

  - UBND quận, huyện, thị xã;

  - HĐTD; Ban Giám sát của quận, huyện, thị xã;

  - Website: sonoivu.hanoi.gov.vn;

  - Lưu: VT; CCVC; XDCQ.

  GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

  Vũ Thu Hà

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 2239/TB-SNV lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội
  Số hiệu: 2239/TB-SNV
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 20/09/2019
  Hiệu lực: 20/09/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Cán bộ-Công chức-Viên chức
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Vũ Thu Hà
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới