logo

Thông báo 626/TB-BGDĐT tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đại học 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 626/TB-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Lê Hải An
  Ngày ban hành: 20/07/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/07/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

  Tóm tắt văn bản

  Thông báo 626/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

  Hội đồng đã xác định tiêu chỉ đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng đối với các ngành, nhóm ngành cụ thể như sau:

  - Ngành Y khoa: 21 điểm;

  - Ngành Răng – Hàm – Mặt: 21 điểm;

  - Ngành Y học cổ truyền: 20 điểm;

  - Ngành Dược học: 20 điểm;

  - Ngành Y học dự phòng, Hộ sinh, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: 18 điểm.

  Mức điểm trên đây là mức điểm tối thiểu áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển, xét từ điểm thi THPT quốc gia, của thí sinh khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi (không nhân hệ số).

  Đây là cơ sở để Bộ Giáo dục và đào tạo xem xét và quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề.

 • B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ­-------------

  Số: 626/TB-BGDĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2019

   

                                                                                     

  THÔNG BÁO KẾT LUẬN

  Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào
  tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019
  đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề

   

  Ngày 20/7/2019 Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) được thành lập theo Quyết định số 2035/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp CCHN.

  Sau khi nghe Vụ Giáo dục Đại học, thường trực Hội đồng báo cáo kết quả phân tích điểm thi của Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Hội đồng kết luận như sau:

  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ điểm thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp CCHN là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 môn/bài thi.

  2. Cơ sở xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào để tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp CCHN bao gồm:

  a) Kết quả thi của thí sinh và yêu cầu về chất lượng đối với nguồn tuyển;

  b) Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp CCHN;

  c) Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.

  3. Trên cơ sở đó, Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào áp dụng đối với các ngành, nhóm ngành cụ thể như sau:

  a) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y khoa là 21 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển;

  b) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Răng - Hàm - Mặt là 21 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển;

  c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Y học cổ truyền là 20 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

  d) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với ngành Dược học là 20 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

  đ) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành Y học dự phòng, Hộ sinh, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng là 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

  4. Kiến nghị:

  Kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp CCHN để làm căn cứ cho các cơ sở đào tạo thực hiện việc xét tuyển.

   

  Nơi nhận:

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - BCĐ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ, TC nhóm ngành đào tạo GV hệ chính quy năm 2019 (để biết);

  - Lưu: VT.

  TM. HỘI ĐỒNG

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

   

   

   

   

  Lê Hải An

  THỨ TRƯỞNG

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 626/TB-BGDĐT tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đại học 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Số hiệu: 626/TB-BGDĐT
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 20/07/2019
  Hiệu lực: 20/07/2019
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Hải An
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới