logo

Công văn 1083/UBND-ĐT Hà Nội ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1083/UBND-ĐT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thế Hùng
  Ngày ban hành: 31/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  __________

  Số: 1083/UBND-ĐT

  V/v: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

   

   

  Kính gửi:

  - Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;

  - Công an Thành phố;

  - UBND các quận, huyện, thị xã.

   

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 347/TTg-CN ngày 18/3/2020 về việc ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra (gửi kèm bản chụp), UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

  Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì cùng Công an Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên; tham mưu cho UBND Thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Chủ tịch UBND TP (để b/c);

  - PCT UBND TP Nguyễn Thế Hùng;

  - VPUB: CVP; PCVP P.V.Chiến;

  Phòng: ĐT Thực,Hải;

  - Lưu: VT, ĐTPh

  2508

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

  Nguyễn Thế Hùng

   

   

   

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  _______

  Số: 347/TTg-CN
  V/v: Ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:        

  - Bộ Giao thông vận tải;

  - Bộ Công An;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

   

  Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tình hình tai nạn của phương tiện gia dụng trên đường thủy nội địa (Báo cáo số 89/UBATGTQG ngày 27 tháng 02 năm 2020), để ngăn ngừa, hạn chế tối đa các vụ tai nạn đường thủy do các phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

  1. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa theo hướng siết chặt quy định, tăng nặng chế tài xử phạt đảm bảo đủ sức răn đe để ngăn ngừa các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, trong đó có hành vi đưa phương tiện không có động cơ trọng tải toàn phần dưới 05 tấn hoặc có sức chở đến 12 người, phương tiện có động cơ công suất máy chính dưới 05 sức ngựa hoặc có sức chở dưới 05 người (phương tiện nhỏ) vào hoạt động mà không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ dụng cụ an toàn theo quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa; nghiên cứu bổ sung chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định bắt buộc về mặc áo phao hoặc cầm theo dụng cụ cứu sinh đối với người đi trên phương tiện thô sơ.

  2. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nói chung và các hành vi vi phạm quy định pháp luật khi đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đường thủy nội địa đối với phương tiện nhỏ.

  3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành cho người dân khi tham gia giao thông, trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn các phương tiện thủy nhỏ, thô sơ theo quy định (áo phao, dụng cụ nổi); cảnh báo các nguy cơ tai nạn, đuối nước khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nhỏ, thô sơ mà không có áo phao, dụng cụ cứu sinh và thiết bị an toàn theo quy định; tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về việc đưa vào sử dụng và tham gia giao thông đối với phương tiện thủy nhỏ, thô sơ.

  4. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với các cơ quan thành viên và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng báo cáo Tổng kết cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; đánh giá kết quả, hiệu quả cũng như những tồn tại, hạn chế, đề xuất hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa giao thông đường thủy nội địa phù hợp với tình hình mới./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, các PTTg;
  - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
  - Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN, Báo ND;
  - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TH, KGVX;
  - Lưu: VT, CN (2b),THH.

  KT.THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG     Trương Hòa Bình

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1083/UBND-ĐT Hà Nội ngăn ngừa, hạn chế các vụ tai nạn đường thủy do phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội
  Số hiệu: 1083/UBND-ĐT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 31/03/2020
  Hiệu lực: 31/03/2020
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thế Hùng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới