logo

Văn phòng Chính phủ ra Công văn 8349/VPCP-CN về việc hoàn thiện báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện chính sách, pháp luật trong đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT

Văn bản liên quan

Văn bản mới