logo

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 887/TTg-CN về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 887/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 21/06/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 21/06/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 887/TTg-CN
  V/v: Thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2017

   
   
  Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
   
  Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1478/BGTVT-VT ngày 15 tháng 02 năm 2017) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tư pháp (văn bản số 732/BTP-PLHSHC ngày 09 tháng 3 năm 2017), Văn hóa, Thể thao và Du lịch (văn bản số 971/BVHTTDL-TCDL ngày 13 tháng 3 năm 2017), Khoa học và Công nghệ (văn bản số 748/BKHCN-CNN ngày 15 tháng 3 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1399/BTNMT-TCMT ngày 24 tháng 3 năm 2017), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (văn bản số 58/UBATGTQG ngày 07 tháng 3 năm 2017) về việc đề xuất nhu cầu hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
  1. Đồng ý thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại các văn bản nêu trên. Việc thí điểm chỉ thực hiện đối với phương tiện mới và đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường; được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật trước khi lưu hành. Thời gian thí điểm 03 năm.
  2. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan quy định về thời gian hoạt động trong ngày, lộ trình tuyến đường được phép hoạt động trên địa bàn; lưu ý việc vận hành phương tiện nêu trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông; định kỳ 06 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thí điểm để rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp theo.
  3. Bộ Giao thông vận tải tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng xe 4 bánh có gắn động cơ sử dụng năng lượng điện hoặc động cơ xăng để chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2235/TTg-KTN ngày 13 tháng 12 năm 2016./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Các Bộ: CA, TP, VHTTDL, TNMT, KHCN;
  - Ủy ban ATGT Quốc gia;
  - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KGVX, QHĐP;
  - Lưu: VT, CN (2).pvc
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG

  Trịnh Đình Dũng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 887/TTg-CN về việc thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 887/TTg-CN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 21/06/2017
  Hiệu lực: 21/06/2017
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới