logo

Quyết định 22/2017/QĐ-UBND về việc quy định giá dịch vụ sử dụng cảng, bến thủy nội địa được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Văn bản liên quan

Văn bản mới