logo

Thông báo 127/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng về xử lý vướng mắc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 127/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 26/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông, Hành chính
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  ___________

  Số: 127/TB-VPCP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nộingày 26 tháng 3 năm 2020

   

   

   

  THÔNG BÁO

  Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về xử lý vướng mắc đối với dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

  ____________________

   

  Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì buổi họp về xử lý khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Tham dự buổi họp có Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao. Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải báo cáo về tình hình triển khai Dự án, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

  Thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (Dự án); Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao và các cơ quan có liên quan đã tích cực nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho Dự án. Tuy nhiên, do có nhiều vướng mắc trong cơ chế, chính sách áp dụng pháp luật có liên quan nên Dự án, ảnh hưởng đến Hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ nước ngoài và đang bị chậm tiến độ. Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án, yêu cầu các Bộ, cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thành thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trước mắt tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó xác định rõ cơ quan chủ quản và cấp quyết định đầu tư Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

  2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về sử dụng ngân sách nhà nước bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA do VEC làm chủ đầu tư.

  3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 696/VPCP-KTTH ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vướng mắc liên quan đến bố trí vốn nước ngoài đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư.

  4. Sau khi Nghị quyết của Chính phủ được ban hành, Bộ Tài chính có văn bản thông báo cho Ngân hàng Phát triển châu Á biết phía Việt Nam đang tiến hành thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư và gia hạn Hiệp định vay đối với Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến ngày 01 tháng 6 năm 2021.

  5. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công theo đúng yêu cầu về tiến độ Dự án.

  6. Giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc đối với Dự án nêu trên; đề xuất giải pháp khả thi, chặt chẽ, đúng pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 3 năm 2020.

  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Các Bộ: GTVT, TP, KHĐT, TC, NG;
  - UBND TP. Hồ Chí Minh;
  - UBND các tỉnh: Đồng Nai, Long An;
  - UB Quản lý vốn NN tại DN;
  - TCT ĐTPT Đường cao tốc VN;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH, QHQT;
  - Lưu VT, CN (2).

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM


   

   

   
  Nguyễn Cao Lục

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 127/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng về xử lý vướng mắc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 127/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 26/03/2020
  Hiệu lực: 26/03/2020
  Lĩnh vực: Giao thông, Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới