logo

Thông báo 213/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 213/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
  Ngày ban hành: 28/05/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 28/05/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 213/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------
  Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

   
   
  THÔNG BÁO
  Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI
   TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNG ĐIỂM
  -BỂ THỬ MÔ HÌNH TÀU THỦY
   
   
  Ngày 22 tháng 5 năm 2014, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm- Bể thử mô hình tàu thủy.
  Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Khoa học và Công nghệ; đại diện lãnh đạo của Văn phòng chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
  1. Về lựa chọn đơn vị tiếp tục triển khai Dự án: Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy chuyển giao Dự án Bể thử mô hình tàu thủy để Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tiếp tục triển khai thực hiện.
  Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, hướng dẫn SBIC sớm thực hiện việc chuyển giao; Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức rà soát, hoàn thiện phương án tiếp tục thực hiện Dự án theo quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư và khai thác, sử dụng kết quả của Dự án.
  Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát các tiêu chí, điều kiện của Dự án Bể thử mô hình tàu thủy để quyết định việc tiếp tục xếp loại Dự án thuộc danh mục Phòng thí nghiệm trọng điểm theo quy định của pháp luật.
  2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành việc trao đổi với phía Ba Lan về việc gia hạn Hiệp định tín dụng ODA của Dự án đến ngày 30 tháng 6 năm 2017 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.
  3. Đồng ý gia hạn nộp thuế đối với các thiết bị, linh kiện nhập khẩu của Dự án đến hết năm 2014; Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan gia hạn nộp thuế và thực hiện các thủ tục thông quan các thiết bị, linh kiện nhập khẩu của Dự án.
  Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn SBIC tạm ứng kinh phí để thanh toán các khoản phí lưu kho, bãi; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục rút lô hàng thiết bị, linh kiện của Dự án để bàn giao cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam quản lý.
  4. Trong tháng 10 năm 2014, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục chuyển giao, tiếp nhận và tiếp tục triển khai thực hiện Dự án.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng;
  - Các Ngân hàng: Nhà nước VN, Phát triển VN;
  - Cục Hàng hải Việt Nam;
  - Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy;
  - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, TH, KGVX, NC, TKBT;
  - Lưu: VT, KTN (3).
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Hữu Vũ

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 213/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về Dự án Phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 213/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 28/05/2014
  Hiệu lực: 28/05/2014
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới