logo

Thông báo 317/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 317/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 08/08/2014 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/08/2014 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giao thông
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  --------
  Số: 317/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ------------------------------
  Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP
  VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ BẾN THÀNH - SUỐI TIÊN
  VÀ NGHE BÁO CÁO VỀ CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
   
   
  Ngày 06 tháng 8 năm 2014, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì đoàn công tác kiểm tra thực địa, họp giao ban về tình hình thực hiện Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên và nghe báo cáo về các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.
  Sau khi kiểm tra thực địa, nghe báo cáo của Ban quản lý đường sắt đô thị, báo cáo của đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:
  Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là một trong bốn lĩnh vực trọng tâm trong Đề án phát triển kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương số 13-NQ/TƯ, là một trong những tiêu chí cơ bản để nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong đó, các dự án đường sắt đô thị đều là các dự án lớn, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng vai trò quan trọng trong vận tải hành khách công cộng, giải quyết nhu cầu đi lại, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các thành phố lớn.
  Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên, một trong các dự án trọng điểm của ngành giao thông vận tải, là dự án metro được phê duyệt đầu tư sớm nhất. Trong quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hết sức cố gắng trong điều chỉnh dự án, chuẩn bị mặt bằng, tích cực triển khai các gói thầu... nhằm giảm tối đa thời gian chậm thực hiện dự án. Để đạt được mục tiêu đến năm 2019 hoàn thành tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên và triển khai đầu tư xây dựng thành công hệ thống đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo chủ đầu tư tích cực thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, đặc biệt chú trọng làm tốt khâu thiết kế; bảo đảm an toàn, chất lượng các công trình lân cận tại các khu vực thi công; đồng thời có các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và phương tiện tham gia giao thông; các Bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau đây:
  1. Về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1, Bến Thành - Suối Tiên:
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công gói thầu số 2 của Dự án trước ngày 31 tháng 10 năm 2014; đồng thời tạo điều kiện cho các nhà thầu được vào khoan khảo sát địa chất trong thời gian chờ bàn giao mặt bằng để rút ngắn thời gian thi công.
  - Để bảo đảm tiến độ giải ngân nguồn vốn ODA, đặc biệt đối với công tác tư vấn thiết kế, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản và JICA để tiếp tục giải ngân cho gói thầu tư vấn chung của Dự án, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 16 tháng 8 năm 2014.
  2. Về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 2, giai đoạn 1, Bến Thành - Tham Lương:
  - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo chủ đầu tư sớm hoàn thiện thiết kế điều chỉnh để trình duyệt theo đúng quy định, bảo đảm tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ.
  - Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để sớm công bố quy hoạch xây dựng khu vực ga Hòa Hưng (bao gồm ga đường sắt quốc gia và ga đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh...) theo đúng quy định.
  3. Về Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5, giai đoạn 1, Ngã tư Bảy Hiền - Cầu Sài Gòn:
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xem xét việc đăng ký nguồn vốn chuẩn bị dự án từ Quỹ hỗ trợ chuẩn bị và khởi động dự án (PPSSF) theo đúng quy định.
  4. Về việc thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh:
  Đồng ý về nguyên tắc xây dựng Đề án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh do Nhà nước làm chủ sở hữu. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn tất hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án thành lập công ty theo đúng quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.
  5. Về các vấn đề chung:
  - Giao Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát để hướng đến đồng bộ các tiêu chuẩn về đường sắt đô thị. Bộ Xây dựng nghiên cứu, ban hành định mức chi phí quản lý dự án đường sắt đô thị.
  - Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý đường sắt đô thị xem xét, đánh giá cẩn trọng thiết kế của các dự án đường sắt đô thị, bảo đảm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn, chống động đất, độ rung, độ ồn.. trong nội đô.
  - Tác động môi trường và suất đầu tư của các dự án đường sắt đô thị cần đặc biệt quan tâm. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm đánh giá, so sánh suất đầu tư của các dự án xây dựng đường sắt đô thị có tính đến điều kiện địa chất và việc áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến.
  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác vận động nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính đối với các dự án đường sắt đô thị kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Các Bộ: GTVT, XD, KHCN, TNMT, KHĐT, TC;
  - UBND TP Hồ Chí Minh;
  - UBND tỉnh Bình Dương;
  - Ban quản lý đường sắt đô thị (29 Lê Quý Đôn, P7, Q3, TP HCM);
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, TH;
  - Lưu: VT, KTN (3).
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Cao Lục

   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông báo 317/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng về thực hiện Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 317/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 08/08/2014
  Hiệu lực: 08/08/2014
  Lĩnh vực: Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới