logo

Thông tư 33/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển

Văn bản liên quan

Văn bản mới