logo

Văn phòng Chính phủ ra Công văn 13594/VPCP-NC lấy ý kiến cử tri đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

Văn bản liên quan

Văn bản mới