logo

Công văn 350/TCTK-PPCĐ athông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 350/TCTK-PPCĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Bích Lâm
  Ngày ban hành: 18/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  TỔNG CỤC THỐNG KÊ

  ________

  Số: 350/TCTK-PPCĐ

  V/v Thông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Căn cứ các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập mới, chia tách, nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/03/2020;

  Căn cứ Quyết định số 124/QĐ/TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến ngày 30/6/2004;

  Tổng cục Thống kê thông báo danh sách các đơn vị hành chính và mã số mới trong toàn quốc từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/03/2020 (chi tiết lại phụ lục kèm theo).

  Tổng cục Thống kê đề nghị Quý cơ quan cập nhật mã số đơn vị hành chính mới để thống nhất sử dụng trong công tác quản lý và thống kê.

  Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê.

  Điện thoại: (024) 73046666/8006, email: phuongphapchedo@gso.gov.vn.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để báo cáo);

  - Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);

  - TTTL (để đăng trên website);

  - Lưu: VT, PPCĐ.

  TỔNG CỤC TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Bích Lâm

   

   

   

  DANH SÁCH ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH MỚI TOÀN QUỐC TỪ NGÀY 01/01/2020 ĐẾN NGÀY 15/3/2020

  (Kèm theo Công văn số 350/TCTK-PPCĐ ngày 18 tháng 3 năm 2020)

   

  Mã tỉnh

  Tên Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

  Số Nghị quyết ngày, tháng, năm

  Mã Huyện

  Tên Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố trực thuộc Tỉnh

  Mã Xã

  Tên Xã, Phường, Thị trấn

  Mô tả

  01

  Thành phố Hà Nội

  895/NQ- UBTVQH14 11/2/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  007

  Quận Hai Bà Trưng

   

   

   

   

   

   

   

   

  00250

  Phường Bùi Thị Xuân

  Đóng mã, nhập vào phường Nguyễn Du

   

   

   

   

   

  00253

  Phường Ngô Thì Nhậm

  Đóng mã, nhập vào phường Nguyễn Du và phường Phạm Đình Hổ

   

   

   

  272

  Huyện Phúc Thọ

   

   

   

   

   

   

   

   

  09727

  Xã Xuân Đình

  Đổi tên từ xã Xuân Phú

   

   

   

   

   

  09733

  Xã Sen Phương

  Đổi tên từ xã Sen Chiểu

   

   

   

   

   

  09730

  Xã Phương Độ

  Đóng mã, nhập vào xã Sen Phương

   

   

   

   

   

  09736

  Xã Cẩm Đình

  Đóng mã, nhập vào xã Xuân Đình

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  280

  Huyện Phú Xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  10282

  Xã Nam Tiến

  Đổi tên từ xã Văn Nhân

   

   

   

   

   

  10285

  Xã Thụy Phú

  Đóng mã, nhập vào xã Nam Tiến

  04

  Tỉnh Cao Bằng

  864/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  042

  Huyện Bảo Lâm

   

   

   

   

   

   

   

   

  01306

  Xã Tân Việt

  Đóng mã, nhập vào xã Nam Quang

   

   

   

  044

  Huyện Thông Nông

   

   

  Đóng mã, sát nhập vào huyện Hà Quảng

   

   

   

  045

  Huyện Hà Quảng

   

   

   

   

   

   

   

   

  01363

  Thị trấn Thông Nông

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông

   

   

   

   

   

  01366

  Xã Cần Yên

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông

   

   

   

   

   

  01367

  Xã Cần Nông

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông

   

   

   

   

   

  01372

  Xã Lương Thông

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông

   

   

   

   

   

  01375

  Xã Đa Thông

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông

   

   

   

   

   

  01378

  Xã Ngọc Động

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông

   

   

   

   

   

  01381

  Xã Yên Sơn

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông

   

   

   

   

   

  01384

  Xã Lương Can

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông

   

   

   

   

   

  01387

  Xã Thanh Long

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông

   

   

   

   

   

  01402

  Xã Cải Viên

  Đổi tên từ xã Vân An

   

   

   

   

   

  01420

  Xã Vần Dính

  Đổi tên từ xã Thượng Thôn

   

   

   

   

   

  01429

  Xã Hồng Sỹ

  Đổi tên từ xã Sỹ Hai

   

   

   

   

   

  01438

  Xã Ngọc Đào

  Đổi tên từ xã Phù Ngọc

   

   

   

   

   

  01369

  Xã Vị Quang

  Chuyến đến từ huyện Thông Nông, đóng mã, nhập vào xã Cần Yên

   

   

   

   

   

  01390

  Xã Bình Lãng

  Chuyển đến từ huyện Thông Nông, đóng mã, nhập vào xã Thanh Long

   

   

   

   

   

  01396

  Xã Kéo Yên

  Đóng mã, nhập vào xã Lũng Nặm

   

   

   

   

   

  01405

  Xã Cải Viên

  Đóng mã, nhập vào xã Cải Viên mới

   

   

   

   

   

  01408

  Xã Nà Sác

  Đóng mã, nhập vào xã Trường Hà

   

   

   

   

   

  01423

  Xã Vần Dính

  Đóng mã, nhập vào xã Vần Dính

  mới

   

   

   

   

   

  01426

  Xã Hồng Sỹ

  Đóng mã, nhập vào xã Hồng Sỹ mới

   

   

   

   

   

  01441

  Xã Đào Ngạn

  Đóng mã, nhập vào xã Ngọc Đào

   

   

   

   

   

  01444

  Xã Hạ Thôn

  Đóng mã, nhập vào xã Mã Ba

   

   

   

  046

  Huyện Trà Lĩnh

   

   

   

   

   

   

   

   

  01468

  Xã Quang Vinh

  Đổi tên từ xã Lưu Ngọc

   

   

   

   

   

  01450

  Xã Cô Mười

  Đóng mã, nhập vào xã Quang Hán

   

   

   

   

   

  01459

  Xã Quang Vinh

  Đóng mã, nhập vào xã Quang Vinh mới

   

   

   

  047

  Huyện Trùng Khánh

   

   

   

   

   

   

   

   

  01525

  Xã Đoài Dương

  Đổi tên từ xã Thông Huề

   

   

   

   

   

  01486

  Xã Ngọc Chung

  Đóng mã, nhập vào xã Khâm Thành

   

   

   

   

   

  01492

  Xã Lăng Yên

  Đóng mã, nhập vào xã Lăng Hiếu

   

   

   

   

   

  01510

  Xã Đình Minh

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Trùng Khánh

   

   

   

   

   

  01513

  Xã Cảnh Tiên

  Đóng mã, nhập vào xã Đức Hồng

   

   

   

   

   

  01528

  Xã Thân Giáp

  Đóng mã, nhập vào xã Đoài Dương

   

   

   

   

   

  01531

  Xã Đoài Côn

  Đóng mã, nhập vào xã Đoài Dương

   

   

   

  048

  Huyện Hạ Lang

   

   

   

   

   

   

   

   

  01564

  Xã Thống Nhất

  Đổi tên từ xã Việt Chu

   

   

   

   

   

  01570

  Xã Thái Đức

  Đóng mã, nhập vào xã Thống Nhất

   

   

   

  049

  Huyện Quảng Uyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  01585

  Xã Bình Lăng

  Đóng mã, nhập vào xã Độc Lập

   

   

   

   

   

  01588

  Xã Quốc Dân

  Đóng mã, nhập vào xã Phúc Sen

   

   

   

   

   

  01591

  Xã Quốc Phong

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Quảng

  Uyên                                            ;

   

   

   

   

   

  01600

  Xã Đoài Khôn

  Đóng mã, nhập vào xã Tự Do

   

   

   

   

   

  01612

  Xã Hồng Định

  Đóng mã, nhập vào xã Hạnh Phúc

   

   

   

   

   

  01621

  Xã Hoàng Hải

  Đóng mã, nhập vào xã Ngọc Động

   

   

   

  050

  Huyện Phục Hòa

   

   

   

   

   

   

   

   

  01630

  Xã Bế Văn Đàn

  Đổi tên từ xã Triệu Ẩu

   

   

   

   

   

  01633

  Xã Hồng Đại

  Đóng mã, nhập vào xã Bế Văn Đàn và xã Cách Linh

   

   

   

   

   

  01642

  xa Lương Thiện

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Hòa Thuận

   

   

   

  051

  Huyện Hòa An

   

   

   

   

   

   

   

   

  01699

  Xã Nguyễn Huệ

  Đổi tên từ xã Trưng Vương

   

   

   

   

   

  01663

  Xã Đức Xuân

  Đóng mã, nhập vào xã Đại Tiến

   

   

   

   

   

  01678

  Xã Bình Long

  Đóng mã, nhập vào xã Hồng Việt và thị trấn Nước Hai

   

   

   

   

   

  01681

  Xã Nguyễn Huệ

  Đóng mã, nhập vào xã Nguyễn Huệ mới

   

   

   

   

   

  01684

  Xã Công Trừng

  Đóng mã, nhập vào xã Trương Lương

   

   

   

   

   

  01690

  Xã Bế Triều

  Đóng mã, nhập vào xã Đại Tiến và thị trấn Nước Hai

   

   

   

   

   

  01717

  Xã Hà Trì

  Đóng mã, nhập vào xã Quang Trung

   

   

   

  052

  Huyện Nguyên Bình

   

   

   

   

   

   

   

   

  01762

  Xã Vũ Minh

  Đổi tên từ xã Minh Thanh

   

   

   

   

   

  01741

  Xã Thái Học

  Đóng mã, nhập vào xã Vũ Minh

   

   

   

   

   

  01753

  Xã Bắc Hợp

  Đóng mã, nhập vào xã Vũ Minh và xã Minh Tâm

   

   

   

   

   

  01759

  Xã Lang Môn

  Đóng mã, nhập vào xã Minh Tâm

   

   

   

  053

  Huyện Thạch An

   

   

   

   

   

   

   

   

  01798

  Xã Thị Ngân

  Đóng mã, nhập vào xã Vân Trình

   

   

   

   

   

  01825

  Xã Danh Sỹ

  Đóng mã, nhập vào xã Lê Lợi

   

   

  897/NQ-

  UBTVQH14

  11/02/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  046

  Huyện Trà Lĩnh

   

   

  Đóng mã, nhập vào huyện Trùng Khánh

   

   

   

  047

  Huyện Trùng Khánh

   

   

   

   

   

   

   

   

  01447

  Thị trấn Trà Lĩnh

  Chuyển đến từ huyện Trà Lĩnh, đổi tên từ thị trấn Hùng Quốc

   

   

   

   

   

  01453

  Xã Tri Phương

  Chuyển đến từ huyện Trà Lĩnh

   

   

   

   

   

  01456

  Xã Quang Hán

  Chuyển đến từ huyện Trà Lĩnh

   

   

   

   

   

  01462

  Xã Xuân Nội

  Chuyển đến từ huyện Trà Lĩnh

   

   

   

   

   

  01465

  Xã Quang Trung

  Chuyển đến từ huyện Trà Lĩnh

   

   

   

   

   

  01468

  Xã Quang Vinh

  Chuyển đến từ huyện Trà Lĩnh

   

   

   

   

   

  01471

  Xã Cao Chương

  Chuyển đến từ huyện Trà Lĩnh

   

   

   

  049

  Huyện Quảng Hòa

   

   

  Đổi tên từ huyện Quảng Uyên

   

   

   

   

   

  01474

  Xã Quốc Toản

  Chuyển đến từ huyện Trà Lĩnh

   

   

   

   

   

  01627

  Thị trấn Tà Lùng

  Chuyển đến từ huyện Phục Hòa

   

   

   

   

   

  01630

  Xã Bế Văn Đàn

  Chuyển đến từ huyện Phục Hòa

   

   

   

   

   

  01636

  Xã Cách Linh

  Chuyển đến từ huyện Phục Hòa

   

   

   

   

   

  01639

  Xã Đại Sơn

  Chuyển đến từ huyện Phục Hòa                                             .

   

   

   

   

   

  01645

  Xã Tiên Thành

  Chuyển đến từ huyện Phục Hòa

   

   

   

   

   

  01648

  Thị trấn Hoà Thuận

  Chuyển đến từ huyện Phục Hòa

   

   

   

   

   

  01651

  Xã Mỹ Hưng

  Chuyển đến từ huyện Phục Hòa

   

   

   

  050

  Huyện Phục Hòa

   

   

  Đóng mã, nhập vào huyện Quảng Hòa

  06

  Tỉnh Bắc Kạn

  855/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  061

  Huyện Ba Bể

   

   

   

   

   

   

   

   

  01903

  Xã Thượng Giáo

  Đổi tên từ xã Cao Trĩ

   

   

   

   

   

  01912

  Xã Thượng Giáo

  Đóng mã, nhập vào xã Thượng

  Giáo mới

   

   

   

  062

  Huyện Ngân Sơn

   

   

   

   

   

   

   

   

  01960

  Xã Hiệp Lực

  Đổi tên từ xã Lãng Ngâm

   

   

   

   

   

  01966

  Xã Hương Nê

  Đóng mã, nhập vào xã Hiệp Lực

   

   

   

  063

  Huyện Bạch Thông

   

   

   

   

   

   

   

   

  01993

  Xã Tân Tú

  Đổi tên từ xã Tân Tiến

   

   

   

   

   

  02005

  Xã Quân Hà

  Đổi tên từ xã Hà Vị

   

   

   

   

   

  01972

  Xã Phương Linh

  Đóng mã, nhập vào thị trân Phù Thông

   

   

   

   

   

  01987

  Xã Tú Trĩ

  Đóng mã, nhập vào xã Tân Tú

   

   

   

   

   

  01996

  Xã Quân Bình

  Đóng mã, nhập vào xã Quân Hà

   

   

   

  064

  Huyện Chợ Đồn

   

   

   

   

   

   

   

   

  02059

  Xã Đồng Thắng

  Đổi tên từ xã Đông Viên

   

   

   

   

   

  02083

  Xã Yên Phong

  Đổi tên từ xã Yên Nhuận

   

   

   

   

   

  02056

  Xã Rã Bản

  Đóng mã, nhập vào xã Đồng Thắng

   

   

   

   

   

  02074

  Xã Phong Huân

  Đóng mã, nhập vào xã Bằng Lãng và xã Yên Phong

   

   

   

  065

  Huyện Chợ Mới

   

   

   

   

   

   

   

   

  02086

  Thị trấn Đồng Tâm

  Đổi tên từ thị trấn Chợ Mới

   

   

   

   

   

  02113

  Xã Thanh Thịnh

  Đổi tên từ xã Nông Thịnh

   

   

   

   

   

  02119

  Xã Thanh Bình

  Đóng mã, nhập vào xã Thanh Thịnh

   

   

   

   

   

  02128

  Xã Yên Đĩnh

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Đồng Tâm

   

   

   

  066

  Huyện Na Rì

   

   

   

   

   

   

   

   

  02155

  Thị trân Yên Lạc

  Đổi loại hình từ xã Lương Hạ

   

   

   

   

   

  02137

  Xã Văn Vũ

  Đổi tên từ xã Vũ Loan

   

   

   

   

   

  02140

  Xã Văn Lang

  Đổi tên từ xã Lạng San

   

   

   

   

   

  02161

  Xã Sơn Thành

  Đổi tên từ xã Lương Thành

   

   

   

   

   

  02179

  Xã Trần Phú

  Đổi tên từ xã Hữu Thác

   

   

   

   

   

  02134

  Thị trấn Yên Lạc

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Yên Lạc mới

   

   

   

   

   

  02149

  Xã Vân Học

  Đóng mã, nhập vào xã Cường Lợi và xã Văn Vũ

   

   

   

   

   

  02164

  Xã Ân Tình

  Đóng mã, nhập vào xã Văn Lang

   

   

   

   

   

  02167

  Xã Lam Sơn

  Đóng mã, nhập vào xã Sơn Thành

   

   

   

   

   

  02182

  Xã Hảo Nghĩa

  Đóng mã, nhập vào xã Trần Phú

  10

  Tỉnh Lào Cai

  896/NQ-

  UBTVQH14

  11/02/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  080

  Thành phố Lào Cai

   

   

   

   

   

   

   

   

  02641

  Phường Lào Cai

  Đổi tên từ phường Phố Mới

   

   

   

   

   

  02659

  Xã Thống Nhất

  Đổi loại hình từ phường Thống Nhất

   

   

   

   

   

  02746

  Xã Cốc San

  Chuyển đến từ huyện Bát Xát

   

   

   

   

   

  02638

  Phường Lào Cai

  Đóng mã, nhập vào phường Lào Cai mới

   

   

   

  082

  Huyện Bát Xát

   

   

   

   

   

   

   

   

  02698

  Xã Ngải Thầu

  Đóng mã, nhập vào xã A Lù

   

   

   

  084

  Huyện Si Ma Cai

   

   

   

   

   

   

   

   

  02809

  Thị trấn Si Ma Cai

  Đổi loại hình từ xã Si Ma Cai

   

   

   

   

   

  02818

  Xã Lùng Thẩn

  Đổi tên từ xã Lùng Sui

   

   

   

   

   

  02827

  Xã Quan Hồ Thẩn

  Đổi tên từ xã Cán Hồ

   

   

   

   

   

  02815

  Xã Mản Thẩn

  Đóng mã, nhập vào xã Quan Hồ Thẩn

   

   

   

   

   

  02830

  Xã Quan Thần Sán

  Đóng mã, nhập vào xã Quan Hồ Thẩn

   

   

   

   

   

  02833

  Xã Lử Thẩn

  Đóng mã, nhập vào xã Lùng Thẩn

   

   

   

  085

  Huyện Bắc Hà

   

   

   

   

   

   

   

   

  02845

  Xã Bản Già

  Đóng mã, nhập vào xã Tả Củ Tỷ

   

   

   

   

   

  02860

  Xã Lầu Thí Ngài

  Đóng mã, nhập vào xã Lùng Phình

   

   

   

  086

  Huyện Bảo Thắng

   

   

   

   

   

   

   

   

  02941

  Xã Phố Lu

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Phố Lu

   

   

   

  087

  Huyện Bảo Yên

   

   

   

   

   

   

   

   

  02998

  Xã Phúc Khánh

  Đổi tên từ xã Long Khánh

   

   

   

   

   

  02995

  Xã Long Phúc

  Đóng mã, nhập vào xã Phúc Khánh

   

   

   

  089

  Huyện Văn Bàn

   

   

   

   

   

   

   

   

  03058

  Xã Văn Sơn

  Đóng mã, nhập vào xã Võ Lao

  12

  Tỉnh Lai Châu

  866/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  105

  Thành phố Lai Châu

   

   

   

   

   

   

   

   

  03403

  Xã Sùng Phài

  Đổi tên từ xã Nậm Loỏng

   

   

   

   

   

  03397

  Xã Sùng Phài

  Chuyển đến từ huyện Tam Đường, đóng mã, nhập vào xã Sùng Phài mới

   

   

   

  109

  Huyện Phong Thổ

   

   

   

   

   

   

   

   

  03556

  Xã Ma Li Chải

  Đóng mã, nhập vào xã Sì Lở Lầu

  15

  Tỉnh Yên Bái

  871/NQ-

  UBTVQH14 10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  132

  Thành phố Yên Bái

   

   

   

   

   

   

   

   

  04549

  Xã Văn Tiến

  Đóng mã, nhập vào xã Văn Phú

   

   

   

   

   

  04552

  Xã Phúc Lộc

  Đóng mã, nhập vào xã Giới Phiên

   

   

   

  133

  Thị xã Nghĩa Lộ

   

   

   

   

   

   

   

   

  04624

  Xã Nghĩa Lộ

  Chuyển đến từ huyện Văn Chấn, đổi loại hình từ thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ

   

   

   

   

   

  04660

  Xã Sơn A

  Chuyển đến từ huyện Văn Chấn

   

   

   

   

   

  04663

  Xã Phù Nham

  Chuyển đến từ huyện Văn Chấn

   

   

   

   

   

  04675

  Xã Thanh Lương

  Chuyển đến từ huyện Văn Chấn

   

   

   

   

   

  04678

  Xã Hạnh Sơn

  Chuyển đến từ huyện Văn Chấn

   

   

   

   

   

  04681

  Xã Phúc Sơn

  Chuyển đến từ huyện Văn Chấn

   

   

   

   

   

  04684

  Xã Thạch Lương

  Chuyển đến từ huyện Văn Chấn

   

   

   

  136

  Huyện Văn Yên

   

   

   

   

   

   

   

   

  04432

  Xã Yên Hưng

  Đóng mã, nhập vào xã Yên Thái

   

   

   

   

   

  04444

  Xã Hoàng Thắng

  Đóng mã, nhập vào xã Xuân Ái

   

   

   

  138

  Huyện Trấn Yên

   

   

   

   

   

   

   

   

  04534

  Xã Minh Tiến

  Đóng mã, nhập vào xã Y Can

   

   

   

  140

  Huyện Văn Chấn

   

   

   

   

   

   

   

   

  04672

  Thị trấn Sơn Thịnh

  Đổi loại hình từ xã Sơn Thịnh

   

   

   

  141

  Huyện Yên Bình

   

   

   

   

   

   

   

   

  04723

  Xã Tích Cốc

  Đóng mã, nhập vào xã Cảm Nhân

   

   

   

   

   

  04555

  Xã Văn Lãng

  Đóng mã, nhập vào xã Phú Thịnh

  26

  Tỉnh Vĩnh Phúc

  868/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  248

  Huyện Tam Đảo

   

   

   

   

   

   

   

   

  08911

  Thị trấn Hợp Châu

  Đổi loại hình xã Hợp Châu

   

   

   

   

   

  08923

  Thị trấn Đại Đình

  Đổi loại hình từ xã Đại Đình

   

   

   

  249

  Huyện Bình Xuyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  08944

  Thị trấn Bá Hiến

  Đổi loại hình từ xã Bá Hiến

   

   

   

   

   

  08962

  Thị trấn Đạo Đức

  Đổi loại hình từ xã Đạo Đức

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  252

  Huyện Vĩnh Tường

   

   

   

   

   

   

   

   

  09124

  Xã Tân Phú

  Đổi tên từ xã Phú Thịnh                                           :

   

   

   

   

   

  09121

  Xã Tân Cương

  Đóng mã, nhập vào xã Tân Phú

  31

  Thành phố Hải Phòng

  872/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  303

  Quận Hồng Bàng

   

   

   

   

   

   

   

   

  11317

  Phường Quang Trung

  Đóng mã, nhập vào phường Hoàng Văn Thụ

   

   

   

   

   

  11326

  Phường Phạm Hồng

  Thái

  Đóng mã, nhập vào phường Phan Bội Châu

   

   

   

  304

  Quận Ngô Quyền

   

   

   

   

   

   

   

   

  11344

  Phường Cầu Đất

  Đổi tên từ phường Lương Khánh Thiện

   

   

   

   

   

  11353

  Phường Cầu Đất

  Đóng mã, nhập vào phường Cầu Đất mới

   

   

   

  308

  Quận Đồ Sơn

   

   

   

   

   

   

   

   

  11458

  Phường Hải Sơn

  Đổi tên từ phường Ngọc Hải

   

   

   

   

   

  11464

  Phường Vạn Sơn

  Đóng mã, nhập vào phường Hải

  Sơn

   

   

   

  315

  Huyện Tiên Lãng

   

   

   

   

   

   

   

   

  11818

  Xã Tiên Hưng

  Đóng mã, nhập vào xã Vinh Quang

   

   

   

   

   

  11767

  Xã Tiên Tiến

  Đóng mã, nhập xã Quyết Tiến

  36

  Tỉnh Nam Định

  858/NQ-

  UBTVQH14 10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  360

  Huyện Ý Yên

   

   

   

   

   

   

   

   

  13837

  Xã Yên Xá

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Lâm

   

   

   

  361

  Huyện Nghĩa Hưng

   

   

   

   

   

   

   

   

  13951

  Xã Phúc Thắng

  Đổi tên từ xã Nghĩa Thắng

   

   

   

   

   

  13960

  Xã Nghĩa Phúc

  Đóng mã, nhập vào xã Phúc Thắng

   

   

   

  366

  Huyện Hài Hậu

   

   

   

   

   

   

   

   

  14278

  Xã Hải Toàn

  Đóng mã, nhập vào xã Hải An

  37

  Tỉnh Ninh Bình

  861/NQ-

  UBTVQH14 10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  376

  Huyện Kim Sơn

   

   

   

   

   

   

   

   

  14632

  Xã Xuân Chính

  Đổi tên từ xã Chính Tâm

   

   

   

   

   

  14626

  Xã Xuân Thiện

  Đóng mã, nhập vào xã Xuân Chính

   

   

   

   

   

  14644

  Xã Yên Mật

  Đóng mã, nhập vào xã Kim Chính và xã Như Hòa

  44

  Tỉnh Quảng Bình

  862/NQ-

  UBTVQH14 10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  450

  Thành phố Đồng Hới

   

   

   

   

   

   

   

   

  18868

  Phường Đồng Hải

  Đổi tên từ phường Hải Đình

   

   

   

   

   

  18862

  Phường Đồng Mỹ

  Đóng mã, nhập vào phường Đồng Hải

   

   

   

  452

  Huyện Minh Hóa

   

   

   

   

   

   

   

   

  18940

  Xã Quy Hóa

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Quy Đạt

   

   

   

  453

  Huyện Tuyên Hóa

   

   

   

   

   

   

   

   

  18982

  Xã Nam Hóa

  Đóng mã, nhập vào xã Thạch Hóa

   

   

   

  454

  Huyện Quảng Trạch

   

   

   

   

   

   

   

   

  19051

  Xã Liên Trường

  Đổi tên từ xã Quảng Liên

   

   

   

   

   

  19054

  Xã Quảng Trường

  Đóng mã, nhập vào xã Liên Trường

   

   

   

  455

  Huyện Bố Trạch

   

   

   

   

   

   

   

   

  19165

  Thị trấn Phong Nha

  Đổi loại hình từ xã Sơn Trạch

   

   

   

   

   

  19144

  Xã Hải Phú

  Đổi tên từ xã Hải Trạch

   

   

   

   

   

  19153

  Xã Phú Trạch

  Đóng mã, nhập vào xã Hải Phú

   

   

   

   

   

  19171

  Xã Hoàn Trạch

  Đóng mã, nhập thị trấn Hoàn Lão

   

   

   

  457

  Huyện Lệ Thủy

   

   

   

   

   

   

   

   

  19306

  Xã Ngư Thủy

  Đổi tên từ xã Ngư Thủy Nam

   

   

   

   

   

  19282

  Xã Ngư Thủy Trung

  Đóng mã, nhập vào xã Ngư Thủy

   

   

   

   

   

  19324

  Xã Văn Thủy

  Đóng mã, nhập vào xã Trường Thủy

  49

  Tỉnh Quảng Nam

  863/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  509

  Huyện Quế Sơn

   

   

   

   

   

   

   

   

  20651

  Thị trấn Hương An

  Đổi loại hình từ xã Hương An

   

   

   

   

   

  20665

  Xã Quế Mỹ

  Đổi tên từ xã Phú Thọ

   

   

   

   

   

  20653

  Xã Quế Cường

  Đóng mã, nhập vào xã Quế Mỹ

   

   

   

  512

  Huyện Hiệp Đức

   

   

   

   

   

   

   

   

  20779

  Thị trấn Tân Bình

  Đổi loại hình từ xã Quế Bình

   

   

   

   

   

  20755

  Thị trấn Tân An

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Tân Bình

   

   

   

  519

  Huyện Nông Sơn

   

   

   

   

   

   

   

   

  20668

  Xã Ninh Phước

  Đổi tên từ xã Quế Ninh

   

   

   

   

   

  20674

  Xã Quế Phước

  Đóng mã, nhập vào xã Ninh Phước

  56

  Tỉnh Khánh Hòa

  894/NQ-

  UBTVQH14 11/02/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  574

  Huyện Diên Khánh

   

   

   

   

   

   

   

   

  22696

  Xã Bình Lộc

  Đổi tên từ xã Diên Bình

   

   

   

   

   

  22699

  Xã Diên Lộc

  Đóng mã, nhập vào xã Bình Lộc

  64

  Tỉnh Gia Lai

  859/NQ- UBTVQH14 10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  622

  Thành phố Pleiku

   

   

   

   

   

   

   

   

  23587

  Xã Chư HDrông

  Đóng mã, nhập vào phường Chi Lăng

   

   

   

  627

  Huyện Chư Păh

   

   

   

   

   

   

   

   

  23758

  Xã Chư Jôr

  Đóng mã, nhập vào xã Chư Đang Ya

  72

  Tỉnh Tây Ninh

  865/NQ- UBTVQH14 10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  709

  Thị xã Hòa Thành

   

   

  Đổi loại hình từ huyện Hòa Thành

   

   

   

   

   

  25630

  Phường Long Hoa

  Đổi loại hình từ thị trấn Hòa Thành

   

   

   

   

   

  25633

  Phường Hiệp Tân

  Đổi loại hình từ xã Hiệp Tân

   

   

   

   

   

  25636

  Phường Long Thành

  Bắc

  Đổi loại hình từ xã Long Thành Bắc

   

   

   

   

   

  25645

  Phường Long Thành

  Trung

  Đổi loại hình từ xã Long Thành Trung

   

   

   

  712

  Thị xã Tràng Bảng

   

   

  Đổi loại hình từ huyện Trảng Bàng

   

   

   

   

   

  25708

  Phường Tràng Bảng

  Đổi loại hình từ thị trấn Tràng Bảng

   

   

   

   

   

  25717

  Phường Lộc Hưng

  Đổi loại hình từ xã Lộc Hưng

   

   

   

   

   

  25720

  Phường Gia Lộc

  Đổi loại hình từ xã Gia Lộc

   

   

   

   

   

  25723

  Phường Gia Bình

  Đổi loại hình từ xã Gia Bình

   

   

   

   

   

  25732

  Phường An Tịnh

  Đổi loại hình từ xã An Tịnh

   

   

   

   

   

  25735

  Phường An Hòa

  Đổi loại hình từ xã An Hòa

   

   

   

   

   

  25729

  Xã Phước Bình

  Đổi tên từ xã Bình Thạnh

   

   

   

   

   

  25726

  Xã Phước Lưu

  Đóng mã, nhập vào xã Phước Bình

  74

  Tỉnh Bình Dương

  857/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  723

  Thị xã Tân Uyên

   

   

   

   

   

   

   

   

  25912

  Phường Vĩnh Tân

  Đổi loại hình từ xã Vĩnh Tân

   

   

   

   

   

  25915

  Phường Hội Nghĩa

  Đổi loại hình từ xã Hội Nghĩa

   

   

   

   

   

  25924

  Phường Phú Chánh

  Đổi loại hình từ xã Phú Chánh

   

   

   

   

   

  25933

  Phường Tân Vĩnh Hiệp

  Đổi loại hình từ xã Tân Vĩnh Hiệp

   

   

   

  724

  Thành phố Dĩ An

   

   

  Đổi loại hình từ thị xã Dĩ An

   

   

   

  725

  Thành phố Thuận An

   

   

  Đổi loại hình từ thị xã Thuận An

  82

  82

  Tỉnh Tiền Giang

  870/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  818

  Huyện Tân Phước

   

   

   

   

   

   

   

   

  28351

  Xã Mỹ Phước

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Mỹ Phước

  83

  Tỉnh Bến Tre

  856/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  829

  Thành phố Bến Tre

   

   

   

   

   

   

   

   

  28777

  Phường An Hội

  Đổi tên từ phường 2

   

   

   

   

   

  28771

  Phường 1

  Đóng mã, nhập vào phường An Hội

   

   

   

   

   

  28774

  Phường 3

  Đóng mã, nhập vào phường An Hội

   

   

   

   

   

  28867

  Xã Mỹ Thành

  Đóng mã, nhập vào xã Bình Phú

   

   

   

  831

  Huyện Châu Thành

   

   

   

   

   

   

   

   

  28816

  Xã Giao Hòa

  Đóng mã, nhập vào xã Giao Long

   

   

   

  833

  Huyện Mỏ Cày Nam

   

   

   

   

   

   

   

   

  28945

  Xã Bình Khánh

  Đổi tên từ xã Bình Khánh Đông

   

   

   

   

   

  28954

  Xã Bình Khánh Tây

  Đóng mã, nhập vào xã Bình Khánh

   

   

   

  834

  Huyện Giồng Trôm

   

   

   

   

   

   

   

   

  28990

  Xã Phong Mỹ

  Đóng mã, nhập vào xã Phong Nẫm

   

   

   

  836

  Huyện Ba Tri

   

   

   

   

   

   

   

   

  29137

  Xã Phước Ngãi

  Đổi tên từ xã Phước Tuy

   

   

   

   

   

  29140

  Xã Phú Ngãi

  Đóng mã, nhập vào xã Phước Ngãi

  86

  Tỉnh Vĩnh Long

  860/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  855

  Thành phố Vĩnh Long

   

   

   

   

   

   

   

   

  29563

  Phường Tân Ngãi

  Đổi loại hình từ xã Tân Ngãi

   

   

   

   

   

  29566

  Phường Tân Hòa

  Đổi loại hình từ xã Tân Hòa

   

   

   

   

   

  29569

  Phường Tân Hội

  Đổi loại hình từ xã Tân Hội

   

   

   

   

   

  29572

  Phường Trường An

  Đổi loại hình từ xã Trường An

   

   

   

  858

  Huyện Mang Thít

   

   

   

   

   

   

   

   

  29641

  Thị trấn Cái Nhum

  Đổi loại hình từ xã Chánh Hội

   

   

   

   

   

  29620

  Thị trấn Cái Nhum

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Cái Nhum mới

   

   

   

  863

  Huyện Bình Tân

   

   

   

   

   

   

   

   

  29800

  Thị trấn Tân Quới

  Đổi loại hình từ xã Thành Lợi

   

   

   

   

   

  29791

  Xã Thành Lợi

  Đổi tên từ xã Thành Đông

   

   

   

   

   

  29803

  Xã Tân Quới

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Tân Quới

  92

  Thành phố Cần Thơ

  893/NQ-

  UBTVQH14 11/02/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  916

  Quận Ninh Kiều

   

   

   

   

   

   

   

   

  31132

  Phường An Hội

  Đóng mã, nhập vào phường Tân An

   

   

   

   

   

  31138

  Phường An Lạc

  Đóng mã, nhập vào phường Tân An

   

   

   

   

   

   

   

   

  93

  Tỉnh Hậu Giang

  869/NQ-

  UBTVQH14

  10/01/2020

   

   

   

   

   

   

   

   

  931

  Thành phố Ngã Bảy

   

   

  Đổi loại hình từ thị xã Ngã Bảy

   

   

   

   

   

  31344

  Phường Hiệp Lợi

  Đổi loại hình từ xã Hiệp Lợi                                             ■

   

   

   

  933

  Huyện Châu Thành

   

   

   

   

   

   

   

   

  31372

  Xã Phú An

  Đóng mã, nhập vào thị trấn Ngã Sáu và xã Đông Thạnh

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 124/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
  Ban hành: 08/07/2004 Hiệu lực: 27/08/2004 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 864/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị quyết 855/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Nghị quyết 860/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị quyết 857/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và các phường thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Nghị quyết 858/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị quyết 859/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Gia Lai
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Nghị quyết 861/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  09
  Nghị quyết 862/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Bình
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  10
  Nghị quyết 863/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Quảng Nam
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  11
  Nghị quyết 856/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bến Tre
  Ban hành: 10/01/2020 Hiệu lực: 01/02/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  12
  Nghị quyết 893/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Cần Thơ
  Ban hành: 11/02/2020 Hiệu lực: 01/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  13
  Nghị quyết 894/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Khánh Hòa
  Ban hành: 11/02/2020 Hiệu lực: 01/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  14
  Nghị quyết 895/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội
  Ban hành: 11/02/2020 Hiệu lực: 01/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  15
  Nghị quyết 897/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng
  Ban hành: 11/02/2020 Hiệu lực: 01/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  16
  Nghị quyết 896/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai
  Ban hành: 11/02/2020 Hiệu lực: 01/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 350/TCTK-PPCĐ athông báo mã số và tên đơn vị hành chính mới

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
  Số hiệu: 350/TCTK-PPCĐ
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 18/03/2020
  Hiệu lực: 18/03/2020
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Bích Lâm
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu (15)
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới