logo

Công văn 6472/VPCP-V.I tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 6472/VPCP-V.I Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Cao Huy
  Ngày ban hành: 06/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 06/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  ________

  Số: 6472/VPCP-V.I
  V/v: Tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________

  Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

  - Thanh tra Chính phủ;
  - Bộ Công an;
  - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

   

  Xét báo cáo số 1199/BC-TTCP ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thanh tra Chính phủ về tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, kéo dài trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Thanh tra Chính phủ:

  a) Tăng cường theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là các vụ việc công dân tập trung khiếu kiện ở Trung ương; hướng dẫn hỗ trợ các địa phương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc, không để kéo dài;

  b) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp công dân, tuyên truyền, vận động, có biện pháp cần thiết hữu hiệu để công dân trở về địa phương giải quyết. Trường hợp cần thiết, phối hợp với địa phương tổ chức đối thoại với công dân tại địa phương nhằm hạn chế việc công dân tập trung khiếu kiện ở Trung ương.

  2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  a) Tập trung các biện pháp cần thiết để giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, chủ động báo cáo, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan để có biện pháp giải quyết kịp thời.

  b) Khi có công dân tập trung khiếu kiện ở các cơ quan Trung ương phải đề cao trách nhiệm, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp dân, có biện pháp cần thiết, hữu hiệu không để công dân tập trung khiếu kiện đông người, kéo dài ở các cơ quan Trung ương, nhất là trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

  3. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và công an các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu bảo vệ và ổn định tình hình an ninh trật tự, có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những người có hành vi lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây rối an ninh, trật tự, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTgCP, các PTTg (để b/c);
  - Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
  - Ban Nội chính Trung ương;
  - Ban Dân vận Trung ương;
  - Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Các Bộ: Xây dựng, TN&MT, Nội vụ, Tài chính, NN&PTNT, LĐ TB&XH;
  - Trụ sở tiếp công dân TW tại Hà Nội;
  - VPCP: BTCN, các PCN;
  các Vụ: TH, NC, CN, NN, QHĐP; Cổng TTĐTCP;
  - Lưu: VT, V.I(3), HG.

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Cao Huy

   

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới