logo

Công văn 9331/VPCP-QHĐP đại diện Chính phủ tham dự phiên họp thứ 38 của UBNTV Quốc hội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 9331/VPCP-QHĐP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày ban hành: 12/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  ---------------

  Số: 9331/VPCP-QHĐP

  V/v Đại diện LĐCP tham dự

  phiên họp thứ 38 của
  UBTVQH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  -----------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2019

   

   

   

  Kính gửi:

                                                       - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh;

                                                       - Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

                                                         Công an, Nội vụ, Giao thông vận tải, Tư pháp.

   

  Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2705/VPQH-HC ngày 07 tháng 10 năm 2019 về việc đại diện Lãnh đạo Chính phủ tham dự Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

  1. Phân công Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày và tiếp thu đối với các nội dung:

  a) Báo cáo của Chính phủ về Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 giữa Việt Nam và Campuchia; Nghị định thư Phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Campuchia;

  b) Tờ trình của Chính phủ về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  2. Phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày và tiếp thu đối với các nội dung:

  a) Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

  b) Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung của một số dự án.

  c) Tờ trình của Chính phủ về việc rà soát, hoàn chỉnh phưong án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020;

  d) Tờ trình của Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tạo dự án Hồ chứa nước Ka Pét;

  đ) Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi);

  e) Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

  3. Phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày và tiếp thu đối với các nội dung:

  a) Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020;

  b) Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn sự nghiệp ngoài nước cho tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện dự án viện trợ của Chính phủ Bỉ; kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia;

  c) Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn cấp phát và viện trợ nguồn vốn nước ngoài (chi thường xuyên) năm 2019 (tại văn bản số 3102/TTKQH-TH ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Tổng Thư ký Quốc hội).

  4. Phân công Bộ trưởng Bộ Công an trình bày và tiếp thu đối với nội dung về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

  5. Phân công Bộ trưởng Bộ Tư pháp tham dự và tiếp thu đối với nội dung: thông qua Nghị quyết, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

  6. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình bày và tiếp thu đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

  7. Phân công Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày và tiếp thu đối với các nội dung:

  a) Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội;

  b) Tờ trình của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021; mở rộng địa giới hành chính thành phố Hải Dương; điều chỉnh địa giới một số phường, xã; thành lập 02 phường Tân Hưng và Nam Đồng thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa và thành lập thị trấn Nưa thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thành lập 03 phường Hòa Long, Nam Sơn, Kim Chân, thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2021.

  Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Chủ tịch QH (để b/c);

  - TTg, các PTTg CP (để b/c);

  - VPQH: TTKQH, Vụ TH;

  - VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐTCP;

  Các Vụ: PL, KTTH, NN, QHQT, CN, V.I,

  NC, VP BCSĐCP;

  - Lưu: VT, QHĐP (03) Thuy

  BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

   

   

   

   

   

   

   

  Mai Tiến Dũng

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Luật Đầu tư của Quốc hội, số 67/2014/QH13
  Ban hành: 26/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị quyết 26/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
  Ban hành: 10/11/2016 Hiệu lực: 10/11/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Quốc hội, số 14/2017/QH14
  Ban hành: 20/06/2017 Hiệu lực: 01/07/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 9331/VPCP-QHĐP đại diện Chính phủ tham dự phiên họp thứ 38 của UBNTV Quốc hội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 9331/VPCP-QHĐP
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 12/10/2019
  Hiệu lực: 12/10/2019
  Lĩnh vực: Hành chính
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Mai Tiến Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới