logo

Nghị quyết 1057/NQ-UBTVQH14 kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Văn bản liên quan

Văn bản mới