logo

Nghị quyết 1069/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX

Văn bản liên quan

Văn bản mới