logo

Nghị quyết 1082/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa IX

Văn bản liên quan

Văn bản mới