logo

Nghị quyết 1099/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX

Văn bản liên quan

Văn bản mới