logo

Nghị quyết 1101/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII

Văn bản liên quan

Văn bản mới