logo

Quyết định 1054/QĐ-UBND Gia Lai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ

Văn bản liên quan

Văn bản mới