logo

Quyết định 1158/QĐ-TTg công nhận Thành phố Vĩnh Long là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Vĩnh Long

Văn bản liên quan

Văn bản mới