logo

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Kạn

Văn bản liên quan

Văn bản mới