logo

Quyết định 2133/QĐ-UBND Cần Thơ chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2133/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Văn Tâm
  Ngày ban hành: 16/08/2017 Hết hiệu lực: 20/01/2020
  Áp dụng: 16/08/2017 Tình trạng hiệu lực: Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  -------

  Số: 2133/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Cần Thơ, ngày 16 tháng 8 năm 2017

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC CÔNG BỐ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  --------

  CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

  Căn cứ Quyết định số 4597/QĐ-BVHTTDL, ngày 27 tháng 12 năm 2016, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Sở Tư pháp,

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   

  KT. CHỦ TỊCH
  PHÓ CHỦ TỊCH
  Lê Văn Tâm

   

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

   

  Phần I

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

   

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  A.

  VĂN HÓA

  A1.

  Di sản văn hóa

  1

  Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  2

  Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

  3

  Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

  4

  Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

  5

  Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

  6

  Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

  7

  Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

  8

  Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

  9

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

  10

  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

  11

  Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

  12

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

  13

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

  14

  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

  A2.

  Điện ảnh

  15

  Cấp giấy phép phổ biến phim

  a) Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

  b) Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

  - Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

  - Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.

  16

  Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

  A3.

  Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

  17

  Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

  18

  Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

  19

  Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

  20

  Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

  21

  Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

  22

  Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

  23

  Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

  A4.

  Nghệ thuật biểu diễn

  24

  Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

  25

  Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

  26

  Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

  27

  Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

  28

  Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

  29

  Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

  30

  Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

  A5.

  Văn hóa cơ sở

  31

  Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

  32

  Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

  33

  Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

  34

  Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

  35

  Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

  36

  Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

  37

  Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

  38

  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

  39

  Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

  A6.

  Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

  40

  Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

  41

  Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

  A7.

  Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

  42

  Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

  43

  Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

  44

  Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

  A8.

  Thư viện

  45

  Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

  A9.

  Gia đình

  46

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

  47

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

  48

  Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

  49

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

  50

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

  51

  Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

  52

  Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

  53

  Cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

  54

  Cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

  55

  Cấp lại thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

  56

  Cấp thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

  57

  Cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

  A10.

  Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

  58

  Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

  B.

  THỂ DỤC THỂ THAO

  59

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

  60

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

  61

  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

  62

  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

  63

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

  64

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

  65

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

  66

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

  67

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

  68

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

  69

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

  70

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

  71

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

  72

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

  73

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

  74

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

  75

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

  76

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

  77

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

  78

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

  79

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

  80

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

  81

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

  82

  Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  C.

  DU LỊCH

  C1.

  Lữ hành

  83

  Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  84

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  85

  Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

  a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

  b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

  c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài;

  d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập.

  86

  Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

  87

  Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

  88

  Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

  89

  Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

  90

  Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

  91

  Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

  92

  Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

  C2.

  Khách sạn

  93

  Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

  94

  Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

  95

  Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

  96

  Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

  97

  Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

  98

  Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

  99

  Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

  FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2133/QĐ-UBND Cần Thơ chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ
  Số hiệu: 2133/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 16/08/2017
  Hiệu lực: 16/08/2017
  Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Văn Tâm
  Ngày hết hiệu lực: 20/01/2020
  Tình trạng: Hết Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới