logo

Quyết định 23/2017/QĐ-UBND chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn

Văn bản liên quan

Văn bản mới