logo

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc

Văn bản liên quan

Văn bản mới