logo

Quyết định 3829/QĐ-UBND Hà Nội công nhận lại các xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3829/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Văn Quý
  Ngày ban hành: 26/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 26/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Hành chính, Y tế-Sức khỏe
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  _________

  Số: 3829/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _________________________

  Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020

  ______________

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  Căn cứ Quyết định số 4667/2014/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chỉ quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020;

  Căn cứ vào kết quả họp của Hội đồng xét công nhận lại xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn Thành phố ngày 15/7/2020;

  Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4966/TTr-SYT ngày 28 tháng 7 năm 2020.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công nhận lại 216 xã, phường, thị trấn duy trì tiêu chí quốc gia về y tế xã, giai đoạn đến năm 2020 (có danh sách kèm theo).

  Điều 2. Sở Y tế là đơn vị thường trực xét đề nghị công nhận lại các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã của Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã có xã, phường, thị trấn được công nhận lại chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, duy trì và phát huy vai trò của xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Bộ Y tế;

  - Đồng chí Bí thư Thành ủy;

  - Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

  - Thường trực HĐND Thành phố;

  - Chủ tịch UBND Thành phố;

  - Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu;

  - Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;

  - Ban Tuyên giáo Thành ủy;

  - Ban VHXH-HĐND Thành phố;

  - VPUB PCVP Đ.H.Giang;

  - Phòng: KGVX, KT, TKBT;

  - Lưu VT, KGVX.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

   

  Ngô Văn Quý

   

   

   

   

  DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÔNG NHẬN LẠI ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 26/8/2020)

   

  STT

  Quận/huyện/ thị xã

  STT

  Xã/phường/ thị trấn

   

   

  1

  Tân Ước

  2

  Xuân Dương

  3

  Kim Thư

  4„

  TT Kim Bài

  5

  Đỗ Động

  6

  Kim An

  7

  Phương Trung

  8

  Cự Khê

  9

  Tam Hưng

  10

  Thanh Thùy

  2

  Đống Đa

  11

  Thịnh Quang

  12

  Khâm Thiên

  13

  Phương Liên

  14

  Trung Liệt

  15

  Ngã Tư Sở

  16

  Thổ Quan

  17

  Trung Tự

  18

  Quang Trung

  3

  Ba Vì

  19

  Phú Sơn

  20

  Vân Hòa

  21

  Phú Phương

  22

  Phú Châu

  23

  Cam Thượng

  24

  Thuần Mỹ

  25

  Thụy An

  26

  Phú Cường

  27

  Minh Quang

  28

  Tản Hồng

  29

  TT Tây Đằng

  30

  Vạn Thăng

   

   

  31

  Châu Sơn

  32

  Phong Vân

  33

  Khánh Thượng

  34

  Đông Quang

  35

  Chu Minh

  36

  Ba Trại

  37

  Minh Châu

  4

  Gia Lâm

  38

  Dương Hà

  39

  Cổ Bi

  40

  Trâu Quỳ

  41

  Đặng Xá

  42

  Dương Quang

  43

  Phú Thị

  44

  Lệ Chi

  45

  Đông Dư

  46

  Kiêu Kỵ

  47

  Đa Tốn

  48

  Văn Đức

  49

  Bát Tràng

  50

  Dương Xá

  51

  Kim Sơn

  52

  Ninh Hiệp

  53

  Đình Xuyên

  54

  Yên Thường

  5

  Ba Đình

  55

  Kim Mã

  56

  Giảng Võ

  6

  Cầu Giấy

  57

  Mai Dịch

  58

  Quan Hoa

  59

  Yên Hòa

  60

  Dịch Vọng Hậu

  7

  Hoài Đức

  61

  Vân Canh

  62

  An Khánh

  63

  Di Trạch

  64

  Đức Thượng

  65

  An Thượng

  66

  Đắc Sở

  8

  Tây Hồ

  67

  Thụy Khuê

  68

  Quảng An

  69

  Phú Thượng

  9

  Hai Bà Trưng

  70

  Bùi Thị Xuân

  71

  Đông Mác

  72

  Ngô Thì Nhậm

  73

  Quỳnh Lôi

  74

  Quỳnh Mai

  75

  Thanh Lương

  10

  Thường Tín

  76

  Tiền Phong

  77

  Chương Dương

  78

  Thắng Lợi

  79

  Nhị Khê

  80

  Vạn Điểm

  81

  Lê Lợi

  82

  Hiền Giang

  83

  Dũng Tiến

  84

  Văn Tự

  85

  Văn Bình

  86

  Hà Hồi

  87

  Văn Phú

  11

  Sóc Sơn

  88

  Xuân Thu

  89

  Kim Lũ

  90

  Tiên Dược

  91

  Tân Minh

  92

  Hồng Kỳ

  93

  Bắc Sơn

  94

  Tân Dân

  12

  Bắc Từ Liêm

  95

  Minh Khai

  13

  Mỹ Đức

  9Ổ

  Đồng Tâm

  97

  Tuy Lai

  98

  Mỹ Thành

  99

  Bột Xuyên

  100

  Thị trấn Đại Nghĩa

  101

  Đại Hưng

  102

  An Tiến

  103

  Hợp Tiến

  104

  Hợp Thanh

  14

  Quốc Oai

  105

  Sài Sơn

  106

  Yên Sơn

  107

  Phượng Cách

  108

  Thị Trấn Quốc Oai

   

   

  109

  Thạch Thán

  110

  Nghĩa Hương

  111

  Liệp Tuyết

  112

  Tuyết Nghĩa

  113

  Cấn Hữu

  15

  Hà Đông

  114

  Vạn Phúc

  115

  Kiến Hưng

  116

  Văn Quán

  117

  Phú Lương

  118

  Phúc La

  119

  Nguyễn Trãi

  120

  Dương Nội

  121

  Đồng Mai

  122 -

  Yên Nghĩa

  123

  Biên Giang

  16

  Chương Mỹ

  124

  Ngọc Hòa

  125

  Trường Yên

  126

  Lam Điền

  127

  Phú Nam An

  128

  Hồng Phong

  129

  Mỹ Lương

  130

  Hữu Văn

  131

  Quảng Bị

  132

  Thủy Xuân Tiên

  133

  Đông Sơn

  134.

  Tiên Phương

  135

  Phụng Châu

  17

  Phúc Thọ

  136

  Ngọc Tảo

  137

  Phụng Thượng

  138

  Tam Thuấn

  139

  Thanh Đa

  140

  Thọ Lộc

  141

  Tích Giang

  142

  Vân Nam

  143

  Vân Phúc

  144

  Sen Chiểu

  145

  Võng Xuyên

  146

  Hát Môn

  18

  Đan Phượng

  147

  Liên Hồng

  148

  Liên Hà

  149

  Liên Trung

  150

  Trung Châu

  151

  Thượng Mỗ

  19

  Thạch Thất

  152

  Lại Thượng

  153

  Bình phú

  154

  Cần Kiệm

  155

  Đồng Trúc

  156

  Phùng Xá

  157

  Kim Quan

  158

  Bình Yên

  159

  Thạch Hòa

  160

  Yên Trung

  20

  Đông Anh

  161

  Cổ Loa

  162

  Kim Nỗ

  163

  Liên Hà

  164

  Nam Hồng

  165

  Nguyên Khê

  166

  Tàm Xá

  167

  Thụy Lâm

  168

  Vân Nội

  169

  Vĩnh Ngọc

  170

  Kim Chung

  21

  Mê Linh

  171

  Thị trấn Quang Minh

  172

  Chi Đông

  173

  Thanh Lâm

  174

  Tiến Thịnh

  175

  Thạch Đà

  176

  Văn Khê

  22

  Thanh Trì

  177

  Đại Áng

  178

  Tứ Hiệp

  179

  Thanh Liệt

  23

  Thanh Xuân

  180

  Kim Giang

  181

  Hạ Đình

  182

  Khương Đình

  183

  Khương Trung

  184

  Khương Mai

  185

  Thanh Xuân Trung

  186

  Thanh Xuân Nam

  24

  Ứng Hòa

  187

  Viên An

  188

  Viên Nội

  189

  Cao Thành

  190

  Liên Bạt

  191

  TT Vân Đình

  192

  Hòa Phú

  193

  Hòa Nam

  194

  Vạn Thái

  195

  Đại Hùng

  196

  Minh Đức

  197

  Đồng Tân

  198

  Trầm Lộng

  25

  Sơn Tây

  199

  Thanh Mỹ

  200

  Viên Sơn

  201

  Sơn Lộc

  202

  Phú Thịnh

  203

  Ngô Quyền

  204

  Xuân Khanh

  205

  Xuân Sơn

  206

  Đường Lâm

  26

  Phú Xuyên

  207

  Phượng Dực

  208

  Tri Trung

  209

  Hoàng Long

  210

  Phú Yên

  211

  Phúc Tiến                                            i

  212

  Chuyên Mỹ

  213

  Nam Triều

  214

  Châu Can

  215

  Đại Thắng

  216

  Văn Hoàng

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới