logo

Thương mại điện tử

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong hộ kinh doanh09/08

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Việt Nam trong hộ kinh doanh

Khi không còn nhu cầu sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam đang sở hữu, hộ kinh doanh có thể chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền đó cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; và ngược lại, nếu có nhu cầu, hộ kinh doanh cũng có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Thủ tục đăng ký tên miền ".vn" trong hộ kinh doanh08/08

Thủ tục đăng ký tên miền ".vn" trong hộ kinh doanh

Tên miền do hộ kinh doanh đăng ký phải bảo đảm không có cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt.