logo

Quyết định 1688/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1688/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
  Ngày ban hành: 25/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 25/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán
 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
  ____________

  Số: 1688/QĐ-KTNN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  _________________________

  Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Kế hoạch kiểm toán năm 2021

  ___________

  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

   

  Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước;

  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp tại Tờ trình số 745/TTr-TH ngày 24/11/2020 v/v ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2021.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ; thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Chủ tịch Quốc hội; các Phó Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP (để b/c);
  - Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng (để b/c);
  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c);
  - Ban Nội chính Trung ương;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Trung ương Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Thanh tra Chính phủ;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Thanh tra của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
  Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Báo Nhân dân; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; Báo Đại biểu nhân dân;
  - Lãnh đạo KTNN;
  - Các đơn vị trực thuộc KTNN;
  - Lưu: VT, TH.

  TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC   

   

   

   


  Hồ Đức Phớc

   

   

  KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2021

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1688/QĐ-KTNN ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

   

  STT

  CUỘC KIỂM TOÁN

  A

  KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  I

  Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  II

  Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020

  1

  Văn phòng Chủ tịch nước

  2

  Văn phòng Chính phủ

  3

  Văn phòng Quốc hội

  4

  Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  5

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  6

  Bộ Tài chính

  7

  Bộ Công Thương

  8

  Kho bạc Nhà nước

  9

  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  10

  Bộ Khoa học và Công nghệ

  11

  Đại học Quốc gia Hà Nội

  12

  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  13

  Thông tấn xã Việt Nam

  14

  Đài Truyền hình Việt Nam

  15

  Đài Tiếng nói Việt Nam

  16

  Hội Nông dân Việt Nam

  17

  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

  18

  Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

  III

  Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020

  1

  Thành phố Hà Nội

  2

  Tỉnh Vĩnh Phúc

  3

  Tỉnh Hòa Bình

  4

  Tỉnh Hà Nam

  5

  Tỉnh Nghệ An

  6

  Tỉnh Hà Tĩnh

  7

  Tỉnh Quảng Bình

  8

  Tỉnh Quảng Trị

  9

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  10

  Tỉnh Quảng Nam

  11

  Tỉnh Bình Định

  12

  Thành phố Hồ Chí Minh

  13

  Tỉnh Bình Dương

  14

  Tỉnh Tây Ninh

  15

  Tỉnh Cà Mau

  16

  Tỉnh Hậu Giang

  17

  Tỉnh Bạc Liêu

  18

  Tỉnh Kiên Giang

  19

  Thành phố Hải Phòng

  20

  Tỉnh Quảng Ninh

  21

  Tỉnh Hưng Yên

  22

  Tỉnh Lào Cai

  23

  Tỉnh Phú Thọ

  24

  Tỉnh Yên Bái

  25

  Tỉnh Sơn La

  26

  Tỉnh Điện Biên

  27

  Tỉnh Lâm Đồng

  28

  Tỉnh Khánh Hòa

  29

  Tỉnh An Giang

  30

  Tỉnh Đồng Tháp

  31

  Tỉnh Vĩnh Long

  32

  Tỉnh Tiền Giang

  33

  Tỉnh Thái Nguyên

  34

  Tỉnh Bắc Kạn

  35

  Tỉnh Tuyên Quang

  36

  Tỉnh Lạng Sơn

  37

  Tỉnh Hà Giang

  38

  Tỉnh Cao Bằng

  39

  Tỉnh Nam Định

  40

  Tỉnh Thái Bình

  41

  Tỉnh Thanh Hóa

  42

  Tỉnh Ninh Bình

  43

  Tỉnh Đắk Nông

  44

  Tỉnh Gia Lai

  45

  Tỉnh Kon Tum

  46

  Tỉnh Đắk Lắk

  47

  Tỉnh Đồng Nai

  48

  Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

  49

  Tỉnh Bình Phước

  50

  Tỉnh Bình Thuận

  51

  Tỉnh Quảng Ngãi (kiểm toán tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách)

  52

  Tỉnh Lai Châu (kiểm toán tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách)

  IV

  Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

  B

  KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG

  1

  Quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đường bộ giai đoạn 2019 - 2020

  2

  Hoạt động quản lý và xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

  3

  Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) và Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu vay vốn ADB

  4

  Hoạt động quản lý công tác xử lý nước thải, rác thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  5

  Chương trình nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

  6

  Việc quản lý, sử dụng ngân sách thành phố Hạ Long năm 2020

  C

  KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ

  1

  Việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017 - 2020

  2

  Hoạt động quản lý môi trường tại các Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017 - 2020

  3

  Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  4

  Công tác quản lý nhà nước tại Tổng cục Thuế và các Cục thuế liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế, chống trốn thuế, chuyển giá năm 2020

  5

  Việc quản lý, sử dụng vốn Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020

  6

  Việc quản lý, sử dụng dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tại các Bộ, ngành và địa phương

  7

  Việc quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020

  8

  Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

  9

  Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

  10

  Việc quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng tại các dự án: Dự án hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) và miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị); Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực; Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam; Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải và Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung vay vốn WB; Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả cho khu vực miền núi phía Bắc (WB) năm 2020; Dự án phát triển nông nghiệp có tưới (WB7); Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) và Dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long do WB tài trợ (WB9); Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên giới tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông; các dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải

  11

  Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020

  12

  Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng

  13

  Hệ thống/dự án CNTT của Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị trực thuộc

  14

  Xây dựng hạ tầng nông thôn và CTMTQG xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020

  15

  Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách cấp của Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội) giai đoạn 2015 - 2020

  16

  Công tác quản lý, sử dụng đất nhà nước cho thuê giai đoạn 2018 - 2020 của tỉnh Bình Định

  17

  Việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí ngành y tế năm 2020 của thành phố Cần Thơ; hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ

  18

  Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư giai đoạn 2019 - 2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng và Ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng

  19

  Việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 của Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long

  20

  Chương trình “Hỗ trợ thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020” tại 18 tỉnh (Chương trình PforR)

  21

  Việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Kông gắn với việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững

  22

  Việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững: Hệ thống y tế quốc gia vững mạnh và nhanh chóng phục hồi

  23

  Công tác quản lý nợ công năm 2020

  24

  Việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt năm 2020 tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải)

  25

  Việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng thủy điện nhỏ giai đoạn 2016 - 2020

  26

  Việc quản lý và sử dụng kinh phí đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA giai đoạn 2015 - 2020 và công tác quản lý đầu tư các dự án, công trình được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  D

  KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ

  1

  Các dự án được phân bổ theo Nghị quyết số 797/NQ-UBTVQH ngày 24/10/2019 của UBTVQH về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng Quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

  2

  Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng

  3

  Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (Mai Sơn - Quốc lộ 45; Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Diễn Châu - Bãi Vọt; Cam Lộ - La Sơn; Nha Trang - Cam Lâm; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu Giây) và các dự án đường sắt, các dự án đường bộ quan trọng, cấp bách theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của UBTVQH

  4

  Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ - Giai đoạn 1

  5

  Dự án phát triển đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB); Dự án “Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần thứ 2 - Tiểu dự án đô thị Sa Pa, tỉnh Lào Cai”; Dự án kè bảo vệ dân cư khu vực đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Dự án xây dựng cầu Làng Giàng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

  6

  Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt và đường Nguyễn Văn Huyên (Vành đai 2,5); Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài đoạn từ Km2+400 đến Km10+500 (nối từ đại lộ Thăng Long kéo dài đến tỉnh lộ 414); Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng BOT

  7

  Dự án quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc; Dự án đầu tư xây dựng cầu Rào 1, thành phố Hải Phòng

  8

  Dự án cầu Cửa Lục 3; Dự án đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (tại Km6+700) đến đường tỉnh 338 - giai đoạn 1; Dự án đường bao biển nối thành phố Hạ Long - thành phố Cẩm Phả; Dự án đường nối KCN Cái Lân qua KCN Việt Hưng đến đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

  9

  Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh và Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp

  10

  Dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT945); Dự án đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2); Dự án đường tỉnh 927C (Đoạn từ Quốc lộ 1 đến Nam Sông Hậu)

  11

  Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam

  12

  Dự án nâng cấp, cải tạo đường và kênh Nước Đen (từ cống hộp đến kênh Tham Lương), quận Bình Tân; Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh; Dự án xây dựng cầu Tăng Long; Dự án xây dựng mới cầu Ông Nhiêu trên đường Nguyễn Duy Trinh; Dự án mở rộng, nâng cấp TL8 (đoạn từ cầu Kênh N31A đến ngã tư Tân Quy); Dự án xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ

  13

  Dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp, chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò (thuộc chương trình mục tiêu quốc gia chống biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường); Dự án nâng cấp mở rộng QL 40B (Quốc lộ 40B đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ); Dự án nâng cấp và mở rộng tuyến đường ĐT 607, lý trình Km18 - Km22+397; Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

  14

  Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng; Dự án hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1

  15

  Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng; Dự án hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1

  16

  Dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 2; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt; Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Phân tích thí nghiệm và Văn phòng Viện Dầu khí Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

  17

  Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Dự án đường dây 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh 2

  18

  Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; Dự án đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2

  19

  Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

  20

  Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội

  21

  Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc

  22

  Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai đoạn 1)

  23

  Dự án cơ sở hạ tầng (CSHT) thuộc Trung tâm điện lực (TTĐL) Quảng Trạch; Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I; Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch

  24

  Dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2)

  25

  Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên

  26

  Dự án kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ; Dự án nạo vét thoát lũ sông Bao Đài đoạn từ Xi phông Phước Hậu đến cầu Trần Hưng Đạo

  27

  Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang và Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án Mỹ Tho

  28

  Các dự án đường bộ ven biển Việt Nam qua địa bàn 04 tinh: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 28/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ

  29

  Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 - Dự án thành phần 2 (Đoạn qua tỉnh Kon Turn)

  30

  Dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành

  31

  Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT

  32

  Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam (Dự án VRAMP); Dự án sửa chữa cầu Thăng Long

  33

  Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; Dự án cầu sông Rin, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà

  34

  Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương theo hình thức BOT (lần 3)

  35

  Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 - Xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan, tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

  E

  KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2020 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

  F

  KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2020

  1

  Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

  2

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

  3

  Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

  4

  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

  5

  Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

  6

  Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

  7

  Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

  8

  Tổng công ty Viễn thông Mobifone

  9

  Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

  10

  Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

  11

  Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

  12

  Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV

  13

  Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

  14

  Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

  15

  Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp

  16

  Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

  17

  Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam

  18

  Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

  19

  Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

  20

  Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

  21

  Ngân hàng Chính sách xã hội

  G

  KIỂM TOÁN CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC DƯỚI 50%

  1

  Công ty Cổ phần PVI

  2

  Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex

  3

  Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

  H

  LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

  I

  Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020

  1

  Quân khu 1

  2

  Quân khu 9

  3

  Tổng cục Hậu cần

  4

  Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

  5

  Binh chủng Công binh

  6

  Binh chủng Pháo binh

  7

  Quân đoàn 3

  8

  Binh chủng Tăng - Thiết giáp

  9

  Binh chủng Hóa học

  10

  Ban Cơ yếu Chính phủ

  11

  Binh chủng Đặc công

  II

  Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020

  1

  Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11), Tổng công ty 789

  2

  Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị - Bộ Quốc phòng

  K

  LĨNH VỰC AN NINH, KHỐI CƠ QUAN ĐẢNG

  I

  Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2020

  1

  18 tỉnh ủy: Quảng Ninh, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Dương

  2

  Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động

  3

  Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và công an 33 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau

  II

  Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư

  1

  Dự án trang bị phương tiện giao thông, thiết bị kỹ thuật vũ khí, công cụ hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông công cộng (DA1/C13); Dự án đầu tư trang thiết bị phương tiện công cụ hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát khu vực; Dự án cơ sở dữ liệu quản lý con dấu; Dự án hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự trong lực lượng Công an nhân dân (DA258)

  2

  Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 81/2015/QH13
  Ban hành: 24/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước của Quốc hội, số 55/2019/QH14
  Ban hành: 26/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới