logo

Công văn 1607/TTg-NN đánh giá hiệu quả dự án Hệ thống quan sát tàu cá, vùng đánh bắt và nguồn lợi thủy sản bằng công nghệ vệ tinh

Văn bản liên quan

Văn bản mới