logo

Công văn 38885/SLĐTBXH-LĐ tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 38885/SLĐTBXH-LĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Minh Tấn
  Ngày ban hành: 12/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PH HỒ CHÍ MINH

  SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

  VÀ XÃ HỘI

  ------------

  Số: 38885/SLĐTBXH-LĐ

  V/v: Báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Ủy ban nhân dân các quận - huyện;

  - Ban Quản lý các Khu Chế xuất - Công nghiệp;

  - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao.

   

  Tiếp theo Kế hoạch số 38323/KH-SLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tăng cường giám sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

  Nhằm ổn định tình hình quan hệ lao động, tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh và người lao động an tâm làm việc vào dịp Tết năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Quản lý các Khu Chế xuất - Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao triển khai đến doanh nghiệp trên địa bàn quản lý thực hiện tốt việc trả lương, trả thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, với nội dung như sau:

  1. Đề nghị doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở rà soát lại hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để thực hiện các chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động theo nội dung đã thỏa thuận; xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Điều 103 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động biết, cụ thể:

  - Thông tin sớm và đầy đủ kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 trước ngày 31/12/2019 để người lao động rõ về các nội dung như: tiền lương, tiền thưởng, các khoản trợ cấp, hỗ trợ cho người lao động trong dịp Tết Nguyên đán (tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...), thời gian nghỉ Tết, nghỉ phép năm và thời điểm thực hiện trả lương, trả thưởng. Lưu ý, doanh nghiệp thực hiện chế độ ngày nghỉ Tết Nguyên đán phải đảm bảo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động và thỏa thuận trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện ngày nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với ngày nghỉ phép năm thì phải thỏa thuận, đồng ý của người lao động và công khai trong doanh nghiệp trước khi thực hiện.

  - Đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 cho người lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng của người lao động dẫn đến nguy cơ tranh chấp và bất ổn trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn, cần thông tin, trao đổi nhanh với tổ chức đại diện tập thể lao động và báo cáo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện, Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để cùng phối hợp, có kế hoạch thưởng Tết và hỗ trợ cho người lao động.

  2. Đề nghị doanh nghiệp cần tăng cường rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các chế độ, chính sách pháp luật lao động đang thực hiện tại doanh nghiệp, nhất là chế độ tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi đối với người lao động, tổ chức làm thêm giờ; đảm bảo các chế độ của người lao động thực hiện đúng thỏa thuận giữa các bên theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của đơn vị phù hợp với quy định pháp luật lao động.

  3. Triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý báo cáo nhanh về tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 như sau:

  Ủy ban nhân dân các quận - huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tùy theo số lượng, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn, triển khai việc khảo sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 (theo mẫu Phiếu khảo sát đính kèm Công văn này), tổng hợp và báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung, cụ thể:

  a) Đối với Ủy ban nhân dân quận - huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội):

  - Triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý hoàn thành Phiếu khảo sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 (quận - huyện chỉ gửi Phiếu khảo sát đến các doanh nghiệp nằm ngoài danh sách 3.000 doanh nghiệp mà Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trực tiếp phát hành).

  - Tiếp nhận, tập hợp Phiếu khảo sát và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trươc ngày 16/12/2019 để tổng hợp chung.

  - Tổng hợp, nắm tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 trong các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. Đồng thời, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/12/2019 để tổng hợp, giám sát chung.

  b) Đối với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao:

  - Triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý hoàn thành Phiếu khảo sát tình hình trả lương, trả thưởng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2020 (theo mẫu Phiếu khảo sát do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát hành).

  - Tiếp nhận, tổng hợp Phiếu khảo sát và báo cáo (theo Biểu số 1, Biểu số 2 Biểu số 3 đính kèm Công văn số 4811/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 18/12/2019 để tổng hợp chung.

  4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận - huyện (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội), Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao quan tâm thực hiện các nội dung nêu trên và các nội dung tại Kế hoạch số 38323/KH-SLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh ngay về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội) số 31 Đường số 13, Khu phố 1, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, điện thoại số 38.295.900 - 38.202.634 để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

  (Công văn số 4811/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, Công văn số 38885/SLĐTBXH-LĐ ngày 12/11/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình tiền lương năm 2019 và kế hoạch thưởng Tết năm 2020; Quý cơ quan có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo địa chỉ: www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn, đường dẫn: Văn bản pháp luật → Lao động)./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên (để báo cáo);

  - Bộ LĐTBXH (để báo cáo);

  - TT Thành Ủy (để báo cáo);

  - Ban Dân vận thành ủy (để báo cáo);

  - TT UBNDTP (để báo cáo);

  - Liên đoàn Lao động thành phố (để phối hợp);

  - Ban Quản lý các KCX-CN (để phối hợp);

  - Ban Quản ly Khu CNC (để phối hợp);

  - Phòng TM&CN Việt Nam-CN TPHCM (để phối hợp);

  - UBND quận- huyện (để phối hợp);

  - Phòng LĐTBXH quận- huyện (để phối hợp);

  - Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;

  - Lưu: VT, P.LĐTLBHXH (Ngn).

  GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

   

  Lê Minh Tấn

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13
  Ban hành: 18/06/2012 Hiệu lực: 01/05/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Công văn 4811/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nắm tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động
  Ban hành: 11/11/2019 Hiệu lực: 11/11/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới