logo

Công văn 5115/LĐTBXH-KHTC thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 5115/LĐTBXH-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Tấn Dũng
  Ngày ban hành: 03/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương

  Tóm tắt văn bản

  Ngày 3/12/2018, Bộ Lao động thương binh và xã hội đã ban hành Công văn 5115/LĐTBXH-KHTC về việc thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện.

  Theo Công văn này, kể từ ngày 1/1/2019, sẽ có thêm 7 tỉnh thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện, gồm: Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hậu Giang.

  Căn cứ vào kết quả thì điểm, trong năm 2019 Bộ sẽ đánh giá, hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, chi trả trợ cấp trong thời gian tiếp theo.

 • BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  -------

  Số: 5115/LĐTBXH-KHTC
  V/v
  : Thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ;
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên;
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình;
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa;
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị;
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận;
  - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

   

  Qua Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Phương thức chi trả qua hệ thống Bưu điện tại 06 địa phương, ngày 16/8/2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 3395/LĐTBXH-KHTC gửi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương tiếp tục mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua Bưu điện và đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cần có các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập, vướng mắc, đồng thời bảo đảm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng “đúng kỳ - đủ số tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng”.

  Căn cứ đề xuất của các địa phương và báo cáo của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc khắc phục các tồn tại trong công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người (Công văn số 4736/BĐVN-TCBC ngày 20/10/2018), Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện tại 07 địa phương, gồm: Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hậu Giang. Thời gian bắt đầu thực hiện chi trả qua hệ thống Bưu điện từ ngày 01/01/2019. Mức chi phí phục vụ chi trả đến người thụ hưởng tối đa bằng 40% mức tỷ lệ phí quản lý của toàn tỉnh nhưng phải bảo đảm mức tỷ lệ phí chi trả của cấp xã tối thiểu bằng 30% và mức phí quản lý của cấp huyện tối thiểu bằng 60% mức hiện hưởng.

  Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

  - Phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thiện Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

  - Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, cán bộ làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội tại cấp xã giám sát việc chi trả của cơ quan Bưu điện để bảo đảm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng “đúng kỳ - đủ số tiền - đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng”.

  - Kịp thời giải đáp, hướng dẫn những vướng mắc (nếu có) và thanh quyết toán theo đúng quy định.

  Căn cứ kết quả thí điểm, trong năm 2019 Bộ sẽ tổng kết, đánh giá những ưu điểm, nhược điểm và hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý, chi trả trợ cấp trong thời gian tiếp theo.

  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các địa phương biết, quản lý và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - UBND các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Trị, Ninh Thuận, Hậu Giang;
  - UBND thành phố Cần Thơ;
  - Bộ trưởng (để báo cáo);
  - Lưu: VT, Vụ KHTC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Lê Tấn Dũng

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 5115/LĐTBXH-KHTC thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  Số hiệu: 5115/LĐTBXH-KHTC
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 03/12/2018
  Hiệu lực: 03/12/2018
  Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Tấn Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới