logo

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND Lạng Sơn quy định mức trợ cấp đặc thù với CC,VC,NLĐ

Văn bản liên quan

Văn bản mới