logo

Quyết định 41/2018/QĐ-UBND An Giang phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức

Văn bản liên quan

Văn bản mới