logo

Thông tư 09/2019/TT-BNV điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Văn bản liên quan

Văn bản mới