logo

Công điện 2954/CÐ-BVHTTDL ngừng các hoạt động vui chơi những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2954/CÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công điện Người ký:
  Ngày ban hành: 12/08/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 12/08/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đang cập nhật
 • BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  -------

  Số: 2954/CĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2020

   

   

  CÔNG ĐIỆN

  về việc ngừng các hoạt động vui chơi, gii trí trong những ngày

  Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

  -----------

  B TRƯỞNG B VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH điện:

   

  - Thủ trưởng các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

  - Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương;

   

  Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đà được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí Tống bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, khóa VIII; nguyên Ủy viên Thường vụ, thường trực Bộ Chính trị; nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII (từ tháng 12-1997 đến tháng 4-2001); nguyên Đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X đã từ trần hồi 2 giờ 52 phút ngày 07 tháng 8 năm 2020 (tức ngày 18 tháng 6 năm Canh Tý) tại s nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hưởng thọ 89 tuổi.

  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tố quốc Việt Nam đã quyết định tổ chức Lễ Quốc tang đồng chí Lê Khả Phiêu trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020 (tức ngày 25 và 26 tháng 6 năm Canh Tý).

  Căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về t chức l tang cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch đề nghị thực hiện một số nghi thức trong nhng ngày Lễ Quốc tang như sau:

  1.  Về việc treo c rủ

  -  Các cơ quan, công sở trong cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 14 và 15 tháng 8 năm 2020).

  -  Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

  2.  Về việc dự Lễ viếng

  + L viếng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 14 tháng 8 năm 2020 đến 12 giờ 00 phút ngày 15 tháng 8 năm 2020.

  -  Cùng thời gian này, tại Hội trường Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức Lviếng, Lễ truy điệu đồng chí Lê Khả Phiêu.

  -  Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

  + Lễ truy điệu và di quan: Tổ chức vào 12 giờ 30 phút ngày 15 tháng 8 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 05 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

  + Lễ an táng: Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội.

  3. Về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang:

  a) Các Ban, Bộ, ngành, đoàn th Trung ương, các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước ngừng, hoãn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thi đẩu thể thao và hoạt động vui chơi giải trí trong 02 ngày (ngày 14, 15 tháng 8 năm 2020).

  b) y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày (ngày 14, 15 tháng 8 năm 2020).

  c) Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Th tướng Chính phủ  báo cáo);

  - Các Phó Th tướng Chính ph (để báo cáo);

  - Ban Tổ chức Lễ tang  báo cáo);

  - Ban Tuyên giáo Trung ương  báo cáo);

  - Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành y trực thuộc Trung ương (để phối hợp ch đạo);

  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;

  - Các cơ quan thông tấn, báo chí

  - Lưu: VT, VHCS, BDC (300).

   

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG  Nguyễn Văn Hùng

   

   

   

   

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới