logo

Quyết định 2522/QĐ-BNV về Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Phòng và tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

Văn bản liên quan

Văn bản mới