logo

Chỉ thị 8523/CT-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào Việt Nam

Văn bản liên quan

Văn bản mới