logo

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1114/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Văn bản liên quan

Văn bản mới