logo

Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1413/TTg-NN về việc phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định

Văn bản liên quan

Văn bản mới