logo

Cục Chăn nuôi về việc ra Công văn 1525/CN-TĂCN rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng thức ăn chăn nuôi

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Cục Chăn nuôi Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 1525/CN-TĂCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Xuân Dương
  Ngày ban hành: 19/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 19/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
 •  

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  CỤC CHĂN NUÔI
  -------
  Số: 1525/CN-TĂCN
  V/v: soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng TACN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017
   
   
  Kính gửi:Các phòng thử nghiệm được chỉ định phân tích thức ăn chăn nuôi
   
   
  Trong công tác kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi (TACN) gần đây Cục Chăn nuôi nhận thấy một số trường hợp có kết quả thử nghiệm khác nhau giữa các phòng thử nghiệm hoặc giữa các lần thử nghiệm tại cùng một phòng thử nghiệm trên cùng một mẫu TACN. Điều này có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý nhà nước về TACN. Nhằm đảm bảo khách quan, chính xác kết quả phân tích và đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác thử nghiệm lĩnh vực TACN, Cục Chăn nuôi yêu cầu các phòng thử nghiệm thực hiện ngay một số nội dung sau:
  1. Chấn chỉnh lại công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong phân tích chất lượng TACN đối với cán bộ, kỹ thuật viên trong đơn vị. Rà soát các phương pháp phân tích, đặc biệt giới hạn phát hiện, giới hạn định lượng của phương pháp, thiết bị, hóa chất, chất chuẩn sử dụng trong quá trình phân tích điều kiện lưu mẫu và các yêu cầu khác liên quan đến chất lượng thử nghiệm. Thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện duy trì hệ thống hoạt động phòng thử nghiệm theo quy định hiện hành (đánh giá nội bộ, kiểm tra tay nghề nhân viên, lưu nhật ký thử nghiệm để truy xuất, tham gia thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng,...). Đặc biệt quan tâm lưu ý chất lượng thử nghiệm đối với các chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu thường sự sai khác lớn, như: axit amin, vitamin chất chống ô xi hóa (BHT, BHA, Ethoxyquin), các nguyên tố vì khoáng vi sinh vật có lợi (probiotic), chất tạo màu, enzyme tiêu hóa, beta glucan axit hữu cơ....
  2. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thử nghiệm về TACN, nhất là đối với các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu phức tạp hay có sự sai khác về kết quả nêu trên Cục Chăn nuôi sẽ tổ chức một số hội thảo chuyên đề và tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo so sánh liên phòng cho các phòng thử nghiệm lĩnh vực TACN. Để các hoạt động này đạt được kết quả mong đợi, Cục Chăn nuôi đề nghị các đơn vị có hoạt động thử nghiệm những nhóm chỉ tiêu phân tích nêu trên đăng ký tham gia theo các thông tin gửi về Cục Chăn nuôi như sau:
  - Tên đơn vị thử nghiệm:
  - Tên người liên hệ/chức vụ:
  - Địa chỉ/số điện thoại liên hệ/địa chỉ email:
  - Các chỉ tiêu đơn vị có năng lực phân tích (liệt kê tên từng chỉ tiêu, phương pháp phân tích, thiết bị chính dùng để phân tích).
  Địa chỉ nhận thông tin đăng ký: Phòng Thức ăn chăn nuôi - Cục Chăn nuôi. Số 16 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.
  (Chi tiết liên hệ chị Len theo sđiện thoại: 0243 733 2217/0978 415 909)
  Cục Chăn nuôi mong nhận được sự hợp tác của các Đơn vị./.
   
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TT. Vũ Văn Tám (để b/c);
  - Vụ KHCN và MT (để p/h);
  - Cục QCCLNLTS & TS (để p/h);
  - Cục trưởng (để b/c);
  - Lưu: VT, TĂCN.
  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Nguyễn Xuân Dương
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Cục Chăn nuôi về việc ra Công văn 1525/CN-TĂCN rà soát quy trình và đăng ký hoạt động thử nghiệm liên phòng thức ăn chăn nuôi

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Cục Chăn nuôi
  Số hiệu: 1525/CN-TĂCN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 19/09/2017
  Hiệu lực: 19/09/2017
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Xuân Dương
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới