logo

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 966/TTg-NN về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Văn bản liên quan

Văn bản mới