logo

QCVN 01-187:2018/BNNPTNT Thuốc thú y-Yêu cầu chung

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Thông tư 10/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y - Yêu cầu chung (QCVN01-187:2018/BNNPTNT)
  Ban hành: 14/08/2018 Hiệu lực: 14/02/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản công bố, ban hành
  02
  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3298:2010 Vắc xin dịch tả vịt nhược độc dạng đông khô-Yêu cầu kỹ thuật
  Ban hành: 2010 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  03
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-4:2011 Thuốc thú y-Phần 4: Lincomycin 10 % dạng tiêm
  Ban hành: 2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  04
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-5:2011 Thuốc thú y-Phần 5: Norfloxacin 10 % dạng tiêm
  Ban hành: 2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  05
  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-6:2011 Thuốc thú y-Phần 6: Paracetamol và axit ascorbic dạng bột
  Ban hành: 2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Tiêu chuẩn được dẫn chiếu
  06
  Thông tư 02/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
  Ban hành: 31/03/2017 Hiệu lực: 15/05/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  VB được dẫn chiếu
  07
  Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa
  Ban hành: 14/04/2017 Hiệu lực: 01/06/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  VB được dẫn chiếu
 • Văn bản đang xem

  QCVN 01-187:2018/BNNPTNT Thuốc thú y-Yêu cầu chung

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Số hiệu: QCVN 01-187:2018/BNNPTNT
  Loại văn bản: Quy chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành: 14/08/2018
  Hiệu lực: 14/02/2019
  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
  Người ký:
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới