logo

Quyết định 1683/QĐ-UBND Huế quy định đơn giá cây cao su làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Văn bản liên quan

Văn bản mới