logo

Quyết định 19/2020/QĐ-UBND Kiên Giang bãi bỏ các Quyết định về quản lý mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản

Văn bản liên quan

Văn bản mới